Život v domě

Vlastní dům byl od začátku pro manžele Rothmayerovy bezpečným domovem, zvláště po narození syna Jana v únoru 1932. Vila s přilehlou zahradou se stala na téměř osmdesát let pro rodinu klidným útočištěm v neklidných dobách. Náročné profesní vytížení obou v rámci moderního dvoukariérového manželství bylo spojeno zejména s prezidenským obdobím TGM, v padesátých a šedesátých letech minulého století se z vily i zahrady stala oáza ušlechtilosti v poušti tehdejší politiky. Božena v domě vytvářela prostředí, vyznačující se ušlechtilostí a kultivovaností, a manželovi a synovi zajišťovala spolehlivé zázemí. Skromnost a prostotu vnitřního zařízení doplňoval bohatý kulturní život rodiny. Vila i zahrada jsou dnes architektonickou a kulturní památkou, ale tehdy to byla místa živého společenského setkávání rodiny, příbuzných a přátel, ke kterým patřila také sochařská dvojice Bedřich Stefan a Hana Wichterlová. A postupně zarůstající, romantickou „zahrádku pana kouzelníka" zvěčnil Josef Sudek na svých fotografiích.