Müllerova vila

Sbírka

Sbírka obsahuje

 

  • autentické trojrozměrné a dvourozměrné předměty (nábytek volný a vestavěný, umělecko-řemeslné předměty, výtvarná díla – sochařské modely, architektonické prvky, obrazy a grafika, vzorky původních stavebních materiálů a technických prvků)
  • historické fotografie, dokumentační fotografie z rekonstrukčních prací i současnosti
  • archiv výsledků průzkumu díla Adolfa Loose v českých zemích
  • stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, projektová dokumentace pro rekonstrukci Müllerovy vily
  • audio a videozáznamy pamětníků

Poslání sbírky

 

  • dokumentace a prezentace díla architekta Adolfa Loose a s ním spřízněných osob – spolupracovníků, přátel a žáků, především v českých zemích
  • dokumentace dobové i současné interpretace jeho díla
  • dokumentace památkové obnovy podobných staveb, především v českých zemích
  • sbírání dokumentů a pozůstalostí spřízněných osob
  • zaměření na zlepšení znalostí o vile