Historie muzea

Muzeum hlavního města Prahy bylo založeno 3. října 1881, kdy byla schválena Pravidla stálého komitétu městského musea Pražského. 

Klíčovým okamžikem v historii bylo též otevření hlavní budovy na Florenci 27. září 1900. Tím začala cesta ke sdílení bohatého kulturního dědictví našeho hlavního města se světem.

První kroky k založení pražského vlastivědného muzea podnikl náměstek pražského starosty O. A. Zeithammer v roce 1877. Upozornil tehdy městskou radu, že významné historické a umělecké předměty dokumentující dějiny Prahy skupují agenti a vyvážejí je do ciziny.

Profesor Zeithammer doporučil tyto předměty shromáždit na jednom místě, v nově vybudovaném muzeu. Vznikla tak zvláštní komise pro založení pražského muzea, která později zřídila stálý komitét městského musea Pražského.

Toto byl první krok k vytvoření instituce, která by shromažďovala, uchovávala a vystavovala umělecké a historické předměty spojené s městem Prahou.