Oddělení konzervace sbírek

Oddělení konzervace sbírek disponuje kvalitně vybavenými pracovišti pro konzervování a restaurování předmětů z kovů, papíru, keramiky, textilu, dřeva a uměleckých děl. Tradičně se konzervátorská pracoviště věnují přípravě sbírkových předmětů pro muzejní výstavy. Velký důraz je kladen na vhodné uložení předmětů v depozitářích.

Pozornost je věnována monitoringu klimatických podmínek. Pracovníci oddělení konzervace sbírek poskytují metodickou i praktickou pomoc v oboru, zejména začínajícím kolegům a studentům, kteří zde absolvují odborné praxe. Svou činnost oddělení prezentovalo na výstavě Konzervovaná minulost.

Z činnosti oddělení konzervace sbírek

 

Výstava Konzervovaná minulost

Digitalizovaná výstava Konzervovaná minulost je nyní převedena do 18 pohledů, prostřednictvím kterých se můžete posouvat prostorem domu U Zlatého prstenu a kliknutím na interaktivní ikony si rozšířit zážitek o cenné informace.

Výstava Konzervovaná minulost

YouTube Konzervovaná minulost

Konzervátoři bývají návštěvníkům skryti a jejich práce není veřejnosti běžně známa. Jedná se o různorodou a komplexní činnost, která v sobě snoubí nejrůznější dovednosti a znalosti a často vyžaduje mezioborovou spolupráci. V našem YouTube playlistu Konzervovaná minulost se snažíme přiblížit některé postupy konzervování keramiky, kovu, papíru, textilu a dřeva.

YouTube Konzervovaná minulost

Konzervovaná minulost