Rentgenové průzkumy

RTG zařízení umožňuje průzkum sbírkových předmětů s důrazem na předměty archeologické, dále předměty v minulosti již konzervované (stanovení množství doplňků) nebo předměty uměleckého řemesla (průzkum mechanismů, defektů) bez nutnosti demontáže.

RTG průzkum je důležitý z hlediska konzervátorských zásahů a uplatnění najde i v oblasti odborného zpracování sbírek. Zkvalitňuje práci konzervátora-restaurátora, který může na základě získaných informací objektivněji stanovit vhodný postup a rozsah konzervátorského-restaurátorského zásahu. Detektor umožňuje moderní zpracování rentgenových snímků s jejich přímým zobrazením a zpracováním v reálném čase, s obrazovou korekcí, interaktivním měřením a ukládáním snímků v digitální podobě.

Specifikace RTG zařízení

RTG pracoviště.JPGRTG zařízení umožňuje prozářit materiály velmi tenké (slabý plech, textil) i materiály větších tlouštěk (železo) a při všech těchto různých tloušťkách je možné dosáhnout vysokého kontrastu. Je možné sledovat drobné detaily, například prasklinky o velikosti 50 µm.

Kabina s dvojitými dveřmi v přední stěně s celkovou šířkou 1 m má vnitřní manipulační prostor 110 x 60 x 60 cm. Nosnost prozařovacího stolu je 25 kg. V jedné z krajních poloh rentgenky je rotační uchycení pro předměty do váhy 2 kg.

Zdroj RTG záření s výkonem větším než 900 W je doplněn o 1203 Mini-focus a dovoluje dosáhnout vysoké ostrosti při geometrickém zvětšení. Zařízení SMART EVO 225D (výrobce YXLON) disponuje ovládacím modulem Evo Control, který umožňuje nastavit požadované napětí, proud a expoziční čas. Rentgen EVO má integrované čtyřbodové laserové zaměřování. Přístroj na pracovišti muzea umožňuje využívat napětí 40–225 kV, proud 0,5–5,5 mA. Součástí kompletu je digitální záznamové zařízení Flat Panel Detektor 4040 s aktivní plochou o velikosti 40 × 40 cm.

Výstupem je digitální snímek. RTG zařízení je vybaveno manipulátorem s plynule nastavitelnou rychlostí rotace. Pomocí ovládacího pultu je možné ovládat pohyb manipulátoru i detektoru. Přes PC a software X-Test Digital je možné přepínat mezi živým a integrovaným obrazem, nastavit expoziční čas snímku, obrazové korekce (jas, kontrast, gamma), dynamický histogram, digitální filtr pro nastavení ostrosti a jemnosti snímku a negativ a digitální zvětšení. Dále umožňuje měření vzdálenosti, popis snímku, ukládání získaných snímků. Větší výkon rentgenu umožňuje prozařovat většími proudy, čímž se zvýší kontrast a zkrátí expozice. Průzkum předmětů probíhá v reálném čase a provádí ho odborný pracovník.

Ceník za rentgenové průzkumy

  • do tří snímků: 400 Kč/ks 
  • od čtyř snímků: 1 500 Kč/hod (i za každou započatou hodinu) 

Uložení digitálního záznamu na vlastní medium (USB, DVD, CD) je započteno v ceně. 

Kontakt 

 vedoucí oddělení konzervace sbírek 
 Ing. Jindřiška Drozenová 
 tel.: +420 725 131 323 
 e-mail: RTG@muzeumprahy.cz 
 Pod Viaduktem 2595, Praha 5 – Stodůlky