Vědecko-výzkumná činnost

Muzeum města Prahy provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech odborných činnostech muzea včetně šíření výsledků této činnosti. Muzeum je zapsáno v Seznamu výzkumných organizací (dle rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ze dne 2. 8. 2018).