Vážení návštěvníci, Hlavní budova Muzea města Prahy je uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce.

Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu je jedinečná goticko-renesanční stavba, v sousedství Týnského chrámu, se zachovanými fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb. Nejstarší záznamy o domě pocházejí ze 14. století.

V domě U Zlatého prstenu se nachází stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město, která představuje metropoli a její proměnu za vlády Karla IV. a dalších Lucemburků. Další expozice Praha 1606 unikátním způsobem přibližuje život v rudolfínské Praze prostřednictvím rozpohybovaného Sadelerova prospektu. Zároveň se v domě konají krátkodobé výstavy a různé kulturní akce pro veřejnost.

Kontakt

Týnská 630/6
110 00 Praha 1 – Staré Město
zobrazit na mapě

Tel. – pokladna: +420 601 102 961

Dopravní spojení
metro A: stanice Staroměstská
tramvaj: č. 17 – zastávka Právnická fakulta; 8, 24, 26 – zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky
autobus: č. 207 – zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky

Objekt má bezbariérový přístup.

Otevírací doba

Denně kromě pondělí 9.00–18.00 hod.

 

Vstupné

Jednotná vstupenka do celého objektu. Vstupné lze zakoupit na pokladně nebo on-line. Prodej vstupenek končí 30 minut před ukončením otevírací doby.

Základní: 180 Kč

Snížené (děti a mládež 7–26 let a osoby nad 65 let): 80 Kč

Rodinné (max. 2 dospělí a max. 4 děti do 15 let): 390 Kč

Volné vstupné:
– děti do 6 let, ZTP, ZTP/P
– držitelé karet ICOM, ICOMOS, AMG, Svaz muzeí na Slovensku
– 1 pedagog na 10 osob ke školním a zájmovým skupinám
– licencovaný průvodce se skupinou min. 10 osob
– Klub přátel Muzea města Prahy
– Prague Card

Ostatní akce:
– přednášky a programy (děti a dospělí):
80 Kč / osoba

– školní skupiny a zájmové skupiny nad 10 osob (ZŠ, SŠ a SOU, do 20 let): 50 Kč / osoba

Historie domu U Zlatého prstenu

Počátky dějin domu U Zlatého prstenu souvisí s jeho polohou v těsném sousedství Týnského dvora. Ten sloužil ve středověku jako opevněné útočiště pro cizí kupce, kteří přijeli za obchodem do Prahy. Pod ochranou českých knížat a později králů zde byli kupci ubytováni a zároveň zde bylo uskladněno, proclíváno a prodáváno jejich zboží. V místech, kde stojí v dnešní době dům U Zlatého prstenu, byl původně obranný příkop, který tvořil součást jeho fortifikace. Ve 13. století byl příkop zasypán a na jeho místě vznikla ohradní zeď. Její zbytky s dochovanými střílnami se dodnes nachází v interiéru domu.

Dnešní základní dispoziční podobu získal dům ve druhé polovině 15. století, kdy došlo ke stavebnímu spojení dvou starších objektů. O jejich nejstarší stavební fázi dodnes svědčí dochovaná dvojice raně gotických sklepů, datovaných do druhé třetiny 13. století. Další úpravy obou domů pak probíhaly ještě v průběhu 14. století. První písemná zmínka o domě pochází z roku 1402, v roce 1429 je poprvé zmiňován jako dům U Zlatého prstenu (ad aureum anulum).

Ze staršího období se v interiéru domu zachovaly fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb v prvním patře či renesanční malovaný strop z počátku 16. století. Významnou přestavbou prošel dům kolem roku 1609, kdy byl navýšen o jedno podlaží. Z této doby pochází charakteristické pozdně renesanční oválné světlíkové okno nad vstupním portálem, klenby s hřebínky či vřetenové schodiště ve vstupní síni. V pozdější době probíhaly dílčí úpravy interiérů. V 19. století byly klasicistně přestavěny nádvorní pavlače a vnější fasády a tehdy bylo také vyměněno domovní znamení za kopii – reliéf prstenu ze 17. století.

V letech 1990–2016 byl dům spravován Galerií hlavního města Prahy, která dům rekonstruovala pod vedením architekta Vlada Miluniče. Tato rekonstrukce přinesla mimo jiné zrestaurování záklopových stropů a nástěnných maleb.

 

Expozice, výstavy a akce

Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek z muzea.