Vážení návštěvníci, Hlavní budova Muzea města Prahy je uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce. Navštivte naše další objekty.

Dům U Zlatého prstenu

Dům U Zlatého prstenu je jedinečná goticko-renesanční stavba, v sousedství Týnského chrámu, se zachovanými fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb. Nejstarší záznamy o domě pocházejí ze 14. století.

V domě U Zlatého prstenu se nachází stálá expozice Praha Karla IV. – středověké město, která představuje metropoli a její proměnu za vlády Karla IV. a dalších Lucemburků. Další expozice Praha 1606 unikátním způsobem přibližuje život v rudolfínské Praze prostřednictvím rozpohybovaného Sadelerova prospektu. Zároveň se v domě konají krátkodobé výstavy a různé kulturní akce pro veřejnost.

Kontakt

Týnská 630/6
110 00 Praha 1 – Staré Město
zobrazit na mapě

Tel. – pokladna: +420 601 102 961

Dopravní spojení
metro A: stanice Staroměstská
tramvaj: č. 17 – zastávka Právnická fakulta; 8, 24, 26 – zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky
autobus: č. 207 – zastávka Dlouhá třída nebo Náměstí Republiky

Objekt má bezbariérový přístup.

Otevírací doba

Denně kromě pondělí 9.00–18.00 hod.

Státní svátek
28. 9. otevřeno 9.00–18.00 hod.

Vstupné

Jednotná vstupenka do celého objektu. Vstupné lze zakoupit na pokladně nebo on-line. Prodej vstupenek končí 30 minut před ukončením otevírací doby.

Základní: 180 Kč

Snížené (děti a mládež 7–26 let a osoby nad 65 let): 80 Kč

Rodinné (max. 2 dospělí a max. 4 děti do 15 let): 390 Kč

Volné vstupné:
– děti do 6 let, ZTP, ZTP/P
– držitelé karet ICOM, ICOMOS, AMG, Svaz muzeí na Slovensku
– 1 pedagog na 10 osob ke školním a zájmovým skupinám
– licencovaný průvodce se skupinou min. 10 osob
– Klub přátel Muzea města Prahy
– Prague Card

Ostatní akce:
– přednášky a programy (děti a dospělí):
80 Kč / osoba

– školní skupiny a zájmové skupiny nad 10 osob (ZŠ, SŠ a SOU, do 20 let): 60 Kč / osoba

Historie domu U Zlatého prstenu

Počátky dějin domu U Zlatého prstenu souvisí s jeho polohou v těsném sousedství Týnského dvora. Ten sloužil ve středověku jako opevněné útočiště pro cizí kupce, kteří přijeli za obchodem do Prahy. Pod ochranou českých knížat a později králů zde byli kupci ubytováni a zároveň zde bylo uskladněno, proclíváno a prodáváno jejich zboží. V místech, kde stojí v dnešní době dům U Zlatého prstenu, byl původně obranný příkop, který tvořil součást jeho fortifikace. Ve 13. století byl příkop zasypán a na jeho místě vznikla ohradní zeď. Její zbytky s dochovanými střílnami se dodnes nachází v interiéru domu.

Dnešní základní dispoziční podobu získal dům ve druhé polovině 15. století, kdy došlo ke stavebnímu spojení dvou starších objektů. O jejich nejstarší stavební fázi dodnes svědčí dochovaná dvojice raně gotických sklepů, datovaných do druhé třetiny 13. století. Další úpravy obou domů pak probíhaly ještě v průběhu 14. století. První písemná zmínka o domě pochází z roku 1402, v roce 1429 je poprvé zmiňován jako dům U Zlatého prstenu (ad aureum anulum).

Ze staršího období se v interiéru domu zachovaly fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb v prvním patře či renesanční malovaný strop z počátku 16. století. Významnou přestavbou prošel dům kolem roku 1609, kdy byl navýšen o jedno podlaží. Z této doby pochází charakteristické pozdně renesanční oválné světlíkové okno nad vstupním portálem, klenby s hřebínky či vřetenové schodiště ve vstupní síni. V pozdější době probíhaly dílčí úpravy interiérů. V 19. století byly klasicistně přestavěny nádvorní pavlače a vnější fasády a tehdy bylo také vyměněno domovní znamení za kopii – reliéf prstenu ze 17. století.

V letech 1990–2016 byl dům spravován Galerií hlavního města Prahy, která dům rekonstruovala pod vedením architekta Vlada Miluniče. Tato rekonstrukce přinesla mimo jiné zrestaurování záklopových stropů a nástěnných maleb.

 

Expozice, výstavy a akce

Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek z muzea.