Praha Karla IV. – středověké město

Unikátní archeologické nálezy, videomapping i 3D modely důležitých pražských míst v domě U Zlatého prstenu.

Multimediální expozice Praha Karla IV. přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny Prahy za vlády Lucemburků. K atraktivním exponátům patří např. modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám. Zcela novou představu nabízí model Nového hrádku u Kunratic, sídla krále Václava IV., vytvořený podle nejnovějších poznatků získaných archeologickým výzkumem.

Samostatnou částí expozice je dětské muzeum, které nejmenším návštěvníkům nabízí možnost na vlastní kůži proniknout do různých oblastí života karlovské Prahy.

Expozice má dvě patra a je i v angličtině.

Virtuální prezentace seznamují se způsobem městské správy i stavbou středověkého mostu. Dramatická zastavení přibližují atmosféru města, jeho života a některých událostí, Karlovo narození, jeho příchod do Prahy v roce 1333, korunovaci i pohřeb. Videomapping na modelu celého pražského souměstí a modelu Karlova náměstí s blízkým okolím představuje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Každodenní život města i jeho obyvatel v době lucemburské ilustrují unikátní archeologické nálezy i další originální předměty ze sbírek Muzea města Prahy, pražského pracoviště Národního památkového ústavu a dalších institucí.

 

 

Místo konání

Dům U Zlatého prstenu

Týnská 630/6
110 00 Praha 1 – Staré Město
zobrazit na mapě

Informace

Stálá expozice

Termín

Od 2. 12. 2017