Knihovna

Knihovna Muzea města Prahy shromažďuje a uchovává knižní fondy tematicky zaměřené na historii Prahy.

Informace o knihovně

 

Knihovna Muzea města Prahy je registrovanou knihovnou Ministerstva kultury ČR (ev. č. 6687/2023). Shromažďuje a uchovává knižní fondy vztahující se k dějinám a archeologii hlavního města a blízkého okolí, dále pak odbornou literaturu potřebnou k výkonu profesí v muzeu zastoupených. Potřebám badatelů slouží knihovní katalog Tritius.

Své tituly zapůjčuje knihovna výhradně k prezenčnímu studiu v badatelně.

Kontakt

Knihovnice
Mgr. Marika Boritzková
e-mail: knihovna@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 543
Pod viaduktem 2595
155 00 Praha 5

Návštěvní hodiny badatelny:

Po emailové/telefonické domluvě