Úsek ředitele

Kožná 1/475
110 00 Praha 1 – Staré Město

Úsek ředitele

tel.: +420 221 012 911
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

Ředitel, statutární zástupce
RNDr. Ing. Ivo Macek
e-mail: macek@muzeumprahy.cz

Vedoucí sekretariátu
Kateřina Doležalová
e-mail: dolezalova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 732 187 977

Sekretariát ředitele
Bc. Lada Nečasová
e-mail: necasova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 739 143 140

Referentka spisové služby
Milada Maněnová
e-mail: manenova@muzeumprahy.cz

Vedoucí oddělení bezpečnosti
Ing. Radek Horský 
e-mail: horsky@muzeumprahy.cz

 

Personální oddělení

Vedoucí personálního oddělení
Ing. Šárka Hammerová
e-mail: hammerova@muzeumprahy.cz

Mzdová účetní
Pavla Červenková
e-mail: cervenkova@muzeumprahy.cz

 

Clam-Gallasův palác

Husova 158/20
110 00 Praha 1 – Staré Město
e-mail: CGP@muzeumprahy.cz

Vedoucí Clam-Gallasova paláce
Mgr. Blanka Mouralová
e-mail: mouralova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 727 832 096

Vedoucí provozu Clam-Gallasova paláce
Viktorie Králová
e-mail: kralova@muzeumprahy.cz 
tel.: +420 607 054 216

Produkční Clam-Gallasova paláce
Mgr. Ditte Elene Ravingerová
e-mail: ravingerova@muzeumprahy.cz

Muzejní pedagožka/lektorka Clam-Gallasova paláce
Mgr. Markéta Gausová Zörnerová
e-mail: gausova@muzeumprahy.cz

 

Centrum památek moderní architektury

Vedoucí Centra památek moderní architektury a hlavní kurátorka
Mgr. Maria Szadkowska
e-mail: szadkowska@muzeumprahy.cz 
tel.: +420 233 085 304

Produkční Centra památek moderní architektury
Mgr. Zuzana Hronková
e-mail: hronkova@muzeumprahy.cz

Dokumentátorka
Mgr. Hana Horáčková
e-mail: horackova@muzeumprahy.cz

Kurátor
Ing. arch. Petr Krajči
e-mail: krajci@muzeumprahy.cz 
tel.: +420 233 323 998

Müllerova vila

Nad Hradním vodojemem 642/14
162 00 Praha 6 – Střešovice

Rothmayerova vila

U Páté baterie 896/50
162 00 Praha 6 – Břevnov

SDC Norbertov

Nad Hradním vodojemem 53/13
162 00 Praha 6 – Střešovice
e-mail: badatelna@muzeumprahy.cz

 

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
pokladna: +420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

Manažerka Zámeckého areálu Ctěnice
MgA. Tereza Kramplová
e-mail: kramplova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 606 859 952

Vedoucí provozu Zámeckého areálu Ctěnice a organizace svatebních obřadů
Dagmar Tuzarová
e-mail: tuzarova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 601 555 081

Produkční a programově-kulturní pracovnice, rezervace pro školy a skupiny
MgA. Dagmar Macáková
e-mail: macakova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 601 555 079