Krátkodobé pronájmy

Muzeum města Prahy nabízí pronájem prostor pro komerční činnost. Úvodní foto: Rozálie Růžičková

Muzeum města Prahy spravuje šest budov, které je v současné chvíli možné krátkodobě pronajmout. Jedná se o historické objekty Clam-Gallasova paláce, Domu u zlatého prstenu a Podskalské celnice na Výtoni. Muzeum dále spravuje tři kulturní památky: Müllerovu a Rothmayerovu vilu, postavené na konci 20. let 20. století a barokní zámecký areál ve Ctěnicích.

Cena pronájmu je individuální a zahrnuje nájem využívaných prostor, poplatky za energie, dozor a náklady spojené s případným omezením návštěvnického provozu.

Pokud máte zájem o nacenění pronájmu pro Vaši akci, napište nám na kontakt uvedený u objektu a uveďte o jaký prostor máte zájem, předpokládaný datum a čas konání akce a počet hostů.

Natáčení a fotografování v objektech Muzea

Filmování a fotografování v objektech Muzea města Prahy podléhá schvalování na základě žádosti zaslané na pronajmy@muzeumprahy.cz. Každá žádost je posuzována individuálně.