V termínu 28. 5. – 3. 6. 2023 je dům U Zlatého prstenu z provozních důvodů uzavřen. Na všechny návštěvníky se těšíme od neděle 4. 6. 2023.

Oddělení archeologických sbírek

Oddělení archeologických sbírek spravuje rozsáhlý sbírkový fond, který se stále rozrůstá. Pracovníci oddělení se zaměřují na získávání sbírkových předmětů prostřednictvím záchranných archeologických výzkumů a jejich náležité uložení. Provádějí evidenci sbírek, jejich odborné zpracování i průběžnou inventarizaci, pozornost věnují také prezentaci sbírek v podobě expozic, výstav, publikací i programů.

Již ve 40. letech 20. století se archeologické oddělení zapojilo do provádění archeologických výzkumů na území Prahy. Od roku 2006 se terénní činnost soustředí na území Pražské památkové rezervace a její bezprostřední okolí. V rámci odborného zpracování sbírek pracovníci oddělení realizují výzkumné projekty a prezentují výsledky své činnosti v odborném tisku i na domácích a zahraničních konferencích. Archeologická sbírka tvoří základ stálých muzejních expozic a výstav. Školám i nejširší veřejnosti jsou určeny archeologické programy. Archeologický výzkum Prahy a zpracování sbírek jsou prezentovány v časopisu Archaeologica Pragensia i v samostatných publikacích.

Z činnosti oddělení archeologických sbírek

 

Archeologické programy

Archeologické programy

Nabízíme programy pro školy, rodiny s dětmi, seniory, zájmové skupiny a návštěvníky se speciálními potřebami a pro všechny, které zajímá archeologie.
Archeologický tábor a kroužek

Archeologický tábor a kroužek

Pro dětské zájemce o archeologii muzejní archeologové připravují a vedou jednodenní archeologické minitábory, letní příměstský tábor a během školního roku také archeologický kroužek.
Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie

Již od roku 2014 v Muzeu města Prahy každoročně oslavujeme Mezinárodní den archeologie – svátek nejdobrodružnější vědy. Vždy třetí sobotu v říjnu.
Sborník Archaeologica Pragensia

Sborník Archaeologica Pragensia

Sborník Archaeologica Pragensia vychází již od roku 1980 a poskytuje prostor studiím a článkům o archeologických výzkumech a nálezech na území Prahy, dějinách pražské archeologie a předmětech z archeologických sbírek.

Sborník v prodeji zde

Archeologické publikace

Archeologické publikace

Publikace připravované v oddělení archeologických sbírek vycházejí samostatně nebo v řadě Supplement sborníku Archaeologica Pragensia, v minulosti byly také součástí celomuzejní řady Acta Musei Pragensis.

Publikace v prodeji zde

Odborné projekty

Odborné projekty

V rámci své odborné činnosti pracovníci oddělení archeologických sbírek průběžně realizují své dlouhodobé vědecko-výzkumné projekty.
Archeologické expozice

Archeologické expozice

Připravujeme novou stálou expozici pravěku Prahy. Nyní najdete archeologii v expozici Praha Karla IV. – středověké město v Domě U Zlatého prstenu.
Archeologické výstavy

Archeologické výstavy

Připravujeme nové archeologické výstavy. Zatím nabízíme ty virtuální: Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů a Pro kamna ke Špačkovi – Kachle a kamnářství v renesanční Praze.