Oddělení archeologických sbírek

Oddělení archeologických sbírek spravuje rozsáhlý sbírkový fond, který se stále rozrůstá. Pracovníci oddělení se zaměřují na získávání sbírkových předmětů prostřednictvím záchranných archeologických výzkumů a jejich náležité uložení. Provádějí evidenci sbírek, jejich odborné zpracování i průběžnou inventarizaci, pozornost věnují také prezentaci sbírek v podobě expozic, výstav, publikací i programů.

Již ve 40. letech 20. století se archeologické oddělení zapojilo do provádění archeologických výzkumů na území Prahy. Od roku 2006 se terénní činnost soustředí na území Pražské památkové rezervace a její bezprostřední okolí. V rámci odborného zpracování sbírek pracovníci oddělení realizují výzkumné projekty a prezentují výsledky své činnosti v odborném tisku i na domácích a zahraničních konferencích. Archeologická sbírka tvoří základ stálých muzejních expozic a výstav. Školám i nejširší veřejnosti jsou určeny archeologické programy. Archeologický výzkum Prahy a zpracování sbírek jsou prezentovány v časopisu Archaeologica Pragensia i v samostatných publikacích.

Z činnosti oddělení archeologických sbírek

 

Archeologické programy

Archeologické programy

Nabízíme programy pro školy, rodiny s dětmi, seniory, zájmové skupiny a návštěvníky se speciálními potřebami a pro všechny, které zajímá archeologie.
Archeologický tábor a kroužek

Archeologický tábor a kroužek

Pro dětské zájemce o archeologii muzejní archeologové připravují a vedou jednodenní archeologické minitábory, letní příměstský tábor a během školního roku také archeologický kroužek.
Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie

Již od roku 2014 v Muzeu města Prahy každoročně oslavujeme Mezinárodní den archeologie – svátek nejdobrodružnější vědy. Vždy třetí sobotu v říjnu.
Sborník Archaeologica Pragensia

Sborník Archaeologica Pragensia

Sborník Archaeologica Pragensia vychází již od roku 1980 a poskytuje prostor studiím a článkům o archeologických výzkumech a nálezech na území Prahy, dějinách pražské archeologie a předmětech z archeologických sbírek.

Sborník v prodeji zde

Archeologické publikace

Archeologické publikace

Publikace připravované v oddělení archeologických sbírek vycházejí samostatně nebo v řadě Supplement sborníku Archaeologica Pragensia, v minulosti byly také součástí celomuzejní řady Acta Musei Pragensis.

Publikace v prodeji zde

Odborné projekty

Odborné projekty

V rámci své odborné činnosti pracovníci oddělení archeologických sbírek průběžně realizují své dlouhodobé vědecko-výzkumné projekty.
Archeologické expozice

Archeologické expozice

Připravujeme novou stálou expozici pravěku Prahy. Nyní najdete archeologii v expozici Praha Karla IV. – středověké město v Domě U Zlatého prstenu.
Archeologické výstavy

Archeologické výstavy

Připravujeme nové archeologické výstavy. Zatím nabízíme ty virtuální: Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů a Pro kamna ke Špačkovi – Kachle a kamnářství v renesanční Praze.