Muzeum
města Prahy

schraňuje bohatý sbírkový fond věnovaný pražským dějinám. V osmi objektech nabízí jak stálé expozice, tak časově omezené výstavy. Kromě výstavních prostor a kulturních památek muzeum spravuje rozsáhlý areál odborných pracovišť. 

Objekty muzea

Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek z muzea.

Praha 1580–1680 místo konfesijních střetů

Výstava připravená k 400. výročí bitvy na Bílé hoře a popravy českých pánů na Staroměstském náměstí.

Praha 1580–1680 místo konfesijních střetů

Webové výstavy

Bohatství muzejních sbírek, krása a poučení z pohodlí domova

Webové výstavy

Poslání a vize

My jsme historie Prahy i její současnost. Muzeum města Prahy je moderní nezaměnitelnou institucí, která vede Pražany k identifikaci s jejich městem, vytváří a poskytuje kvalitní veřejný prostor pro obyvatele Prahy a její návštěvníky, zvyšuje prestiž města v zahraničí i v České republice a je důležitou součástí vzdělávání a výzkumu.
Muzeum chce inspirovat a rozvíjet touhu po poznání, a tím propojovat jednotlivce s historií Prahy, její kulturou a kořeny, a posilovat tak hrdost a pocit sounáležitosti.

Poslání a vize

O muzeu

Účinnější snahy o založení muzea města Prahy sahají do roku 1877, kdy 26. října upozornil náměstek starosty profesor Otakar Antonín Zeithammer městskou radu, že mnozí jednotlivci i společenstva prodávají starožitnosti dokumentující dějiny Prahy agentům, kteří je vyvážejí do ciziny. Doporučil tyto předměty shromáždit na jednom místě, v nově vybudovaném muzeu. Výsledkem práce zvláštní komise pro založení pražského muzea bylo zřízení stálého komitétu.

O muzeu

Příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou, člen Asociace muzeí a galerií ČR a International Council of Museums.