Aktuální mimořádná opatření pro vstup do objektů muzea zde.

Muzeum
města Prahy

Muzeum města Prahy je kulturní institucí schraňující bohatý sbírkový fond věnovaný pražským dějinám, který nashromáždilo v průběhu své existence. V současnosti spravuje osm objektů různého charakteru, v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak časově omezené výstavy. Kromě výstavních prostor a kulturních památek muzeum spravuje rozsáhlý areál odborných pracovišť. 

Muzeum města Prahy provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech odborných činnostech muzea, včetně šíření výsledků této činnosti. Muzeum je zapsáno v Seznamu výzkumných organizací (dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2. srpna 2018). Muzeum je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. 

Objekty muzea

Příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou, člen Asociace muzeí a galerií ČR a International Council of Museums.

 

logo_mhmp.png
ct-v2-lg.png
koj_i_noor_velke.png
cro_radiodabpraha_v_black.png
cd_narodni_dopravce_dvour_rgb.png
Langweiluv model jako skolni historicky pramen.png
Evropska unie.png
Ministerstvo skolstvi.png
kudyznudy-rgb.png
SE_nove.png
icom-prague-2022_logo-zakladni_rgb-color.png
muzeum.png
museum-v-cr.png
logow.png

O muzeu

Účinnější snahy o založení muzea města Prahy sahají do roku 1877, kdy 26. října upozornil náměstek starosty profesor Otakar Antonín Zeithammer městskou radu, že mnozí jednotlivci i společenstva prodávají starožitnosti dokumentující dějiny Prahy agentům, kteří je vyvážejí do ciziny. Doporučil tyto předměty shromáždit na jednom místě, v nově vybudovaném muzeu. Výsledkem práce zvláštní komise pro založení pražského muzea bylo zřízení stálého komitétu.

O muzeu

Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek z muzea.