Aktuální mimořádná opatření pro vstup do objektů muzea zde.

Muzeum
města Prahy

Muzeum města Prahy je kulturní institucí schraňující bohatý sbírkový fond věnovaný pražským dějinám, který nashromáždilo v průběhu své existence. V současnosti spravuje osm objektů různého charakteru, v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak časově omezené výstavy. Kromě výstavních prostor a kulturních památek muzeum spravuje rozsáhlý areál odborných pracovišť. 

Muzeum města Prahy provádí základní i aplikovaný výzkum ve všech odborných činnostech muzea, včetně šíření výsledků této činnosti. Muzeum je zapsáno v Seznamu výzkumných organizací (dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 2. srpna 2018). Muzeum je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. 

Objekty muzea

Příspěvková organizace zřizovaná hlavním městem Prahou, člen Asociace muzeí a galerií ČR a International Council of Museums.

 

Logo_MHMP.jpg   CT-V2-lg-RGB_2.jpg logo_barevne2.jpg     CRo_RadioDABPraha_V_BLACK.png       CD_narodni_dopravce_dvour_rgb.jpg       ICOM PRAGUE 2022_logo zakladni_RGB color.jpg

muzeum.jpg     logow.jpg      kudyznudy-RGB.jpg    museum v cr.jpg   msmt_langweil2.png

O muzeu

Účinnější snahy o založení muzea města Prahy sahají do roku 1877, kdy 26. října upozornil náměstek starosty profesor Otakar Antonín Zeithammer městskou radu, že mnozí jednotlivci i společenstva prodávají starožitnosti dokumentující dějiny Prahy agentům, kteří je vyvážejí do ciziny. Doporučil tyto předměty shromáždit na jednom místě, v nově vybudovaném muzeu. Výsledkem práce zvláštní komise pro založení pražského muzea bylo zřízení stálého komitétu.

O muzeu

Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek z muzea.