Odborné služby

Součástí činnosti odborných oddělení je poskytování odborných služeb pro odbornou i laickou veřejnost. Některé z těchto služeb definuje sám zákon o ochraně sbírek muzejní povahy.

Informace pro badatele

Odborná oddělení poskytují badatelské služby, které umožňují čerpat informace o sbírkách muzea – o sbírkových předmětech, výzkumech odborných pracovníků a činnostech oddělení.

Výpůjčky

Předměty ze sbírek Muzea města Prahy je možné zapůjčit pro výstavní účely i jiným institucím, předpokladem je dodržení podmínek pro vystavování sbírkových předmětů.

Reprodukční práva

V případě zájmu o publikování fotografií sbírkových předmětů je nutné vzájemné ujednání. Poskytování reprodukčních práv se řídí platným předpisem.