Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Archiv

Fondy Centra památek moderní architektury nabízené kurátorům výstav a badatelům

 

Výstavy

 • sbírka autentických trojrozměrných a dvourozměrných předmětů z MV a RV (nábytek volný a vestavěný, uměleckořemeslné předměty, výtvarná díla - sochařské modely, architektonické prvky, obrazy a grafika, vzorky původních stavebních materiálů a technických prvků
 • architektonické modely díla Adolfa Loose v českých zemích
 • fotografie současného stavu Müllerovy vily a Rothmayerovy vily

Badatelna

 • historické fotografie, především z pozůstalosti rodiny Otto Rothmayera, dokumentační fotografie z rekonstrukčních prací i současnosti
 • archiv výsledků průzkumu díla Adolfa Loose v českých zemích
 • stavebně-historické průzkumy, restaurátorské zprávy, projektová dokumentace pro rekonstrukci Müllerovy vily a Rothmayerovy vily
 • audio a videozáznamy pamětníků
 • dokumentace a prezentace díla architektů Adolfa Loose (AL) a Otto Rothmayera (OR) a s nimi spřízněných osob - spolupracovníků, přátel a žáků, především v českých zemích
 • dokumentace dobové i současné interpretace jejich díla
 • dokumentace památkové obnovy podobných staveb, především v českých zemích
 • sbírání dokumentů a pozůstalostí spřízněných osob
 • zaměření na zlepšení znalostí o obou vilách

Knihovna

 • celkem více než 1000 kusů především odborné literatury - knih, časopisů, sborníků a dalších tiskovin
 • dobová i současná literatura o Müllerově a Rothmayerově vily a díle obou architektů
 • dobová i současná literatura o vilách, rodinném bydlení a bytové kultuře 20. století
 • knihy z pozůstalosti OR a jeho rodiny
 • současná reflexe díla AL a OR v literatuře, obnova památek moderní architektury
 • souhrnné publikace o české a evropské architektuře 20. století a teorii architektury obecně