Úsek odborných činností

Pod Viaduktem 2595/3
155 00 Praha 13

Úsek odborných činností

Náměstek ředitele, vedoucí úseku odborných činností
Mgr. Michal Soukup
e-mail: soukup@muzeumprahy.cz
tel.: +420 728 736 457

Hlavní kurátorka sbírek
Mgr. Pavla Státníková
e-mail: statnikova@muzeumprahy.cz

Kurátorka pro právní agendy sbírek
JUDr. Kateřina Krylová 

Oddělení vědy a výzkumu

Vedoucí oddělení
Mgr. Lenka Stolárová
e-mail: stolarova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 727 822 019

Knihovnice
Mgr. Marika Boritzková
e-mail: knihovna@muzeumprahy.czboritzkova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 724 518 258

Pracoviště pro digitalizaci

Vedoucí oddělení, dokumentátor – fotograf
BcA. Jan Vrabec
e-mail: vrabec@muzeumprahy.cz
tel.: +420 724 249 167

Dokumentátorka – správce digitálního archivu
Pavlína Hanusová

Dokumentátor
Petr Děvěr

Dokumentátor – fotograf
BcA. Matěj Adámek

Dokumentátor – skenerista
Richard Dvořák

 

Oddělení historických sbírek

Vedoucí oddělení, kurátorka regionálního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu
Mgr. Jana Viktorínová
e-mail: ohs@muzeumprahy.cz
tel.: +420 724 311 116

Kurátorka sbírky fotografie
PhDr. Kateřina Bečková
e-mail: fotografie@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 565

Kurátor sbírky map a plánů
Mgr. Tomáš Dvořák 
e-mail: dvorak@muzeumprahy.cz
tel: +420 725 131 332

Kurátor sbírky negativů a pohlednic,
dokumentační středisko zaniklého Podskalí, voroplavby a paroplavby na Vltavě
PhDr. Jan Jungmann
e-mail: negativy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 725 831 634

Kurátorka historických sbírek – starší české dějiny
Mgr. Jana Bělová, Ph.D.
e-mail: staretisky@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 567

Kurátor sbírky umění
Mgr. Matěj Pospíšil
e-mail: umeni@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 563

Kurátorka sbírky uměleckého řemesla
Mgr. Magdalena Rudovská
e-mail: umeleckeremeslo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 725 831 633

Kurátor sbírky uměleckého řemesla
Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.
e-mail: sklo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 554

Kurátorka historických sbírek – 20. století
Mgr. Renáta Kalašová
e-mail: tisky@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 566

Kurátor historických sbírek – 20. století
Mgr. Bohuslav Rejzl, Ph.D.
e-mail: 3D@muzeumprahy.cz
tel.: +420 725 847 865

Kurátorka historických sbírek – hudba, divadlo, film
Mgr. Magdaléna Šustová
e-mail: theatralia@muzeumprahy.cz
tel.: +420 251 106 589

Evidence a registrace historických sbírek
Mgr. Jana Dvořáková
e-mail: evidence@muzeumprahy.cz
tel.: +420 702 152 787

Evidence historických sbírek a CES
Ing. Anna Glozová
tel.: +420 251 106 588

Archiv oddělení historických sbírek
e-mail: archiv@muzeumprahy.cz

Správkyně depozitáře historických sbírek
Jitka Krotilová
tel.: +420 251 106 558

Správce depozitáře historických sbírek
Jiří Podzimek
tel.: +420 251 106 559

Správkyně depozitáře historických sbírek
Mgr. Romana Rada
tel.: +420 251 106 526

Správkyně depozitáře tisků
BcA. Jana Šmakalová
tel.: +420 251 106 552

Správkyně depozitáře tisků
Luisa Rožátová
tel.: +420 251 106 560

Oddělení archeologických sbírek

Kurátor archeologických sbírek
PhDr. Martin Čechura, Ph.D.
e-mail: cechura@muzeumprahy.cz

Kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Linda Daněčková
e-mail: daneckova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 702 255 668

Kurátorka archeologických sbírek
Bc. Vendula Dědková
e-mail: dedkova@muzeumprahy.cz, archeologie@muzeumprahy.cz
tel.: +420 725 439 229

Kurátor archeologických sbírek
Mgr. Jan Hanousek
e-mail: hanousek@muzeumprahy.cz

Kurátor archeologických sbírek
Mgr. Pavel Kacl
e-mail: kacl@muzeumprahy.cz

Kurátor archeologických sbírek
Mgr. Michal Kostka
e-mail: kostka@muzeumprahy.cz
tel.: +420 602 978 512

Kurátorka archeologických sbírek
PhDr. Katarína Petriščáková, Ph.D.
e-mail: petriscakova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 724 378 886

Terénní archeolog, středověk
Mgr. Petr Starec
e-mail: starec@muzeumprahy.cz, archeologickevyzkumy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 724 311 115

Kurátorka archeologických sbírek
Mgr. Petra Schindlerová
e-mail: schindlerova@muzeumprahy.cz

Dokumentátorka archeologických sbírek
Blanka Ciplová
e-mail: ciplova@muzeumprahy.cz

Dokumentátorka archeologických sbírek
Magdalena Fábiková
e-mail: fabikova@muzeumprahy.cz

Dokumentátor archeologických sbírek
Mgr. Martin Kafka
e-mail: kafka@muzeumprahy.cz
tel.: +420 724 579 629

Dokumentátor archeologických sbírek
Ivan Kyncl
e-mail: kyncl@muzeumprahy.cz
tel.: +420 724 064 948

Dokumentátorka archeologických sbírek
Lenka Pilarská
e-mail: pilarska@muzeumprahy.cz
tel.: +420 725 847 748

Dokumentátorka archeologických sbírek
Iva Pufflerová
e-mail: pufflerova@muzeumprahy.cz

Správkyně depozitáře archeologických sbírek
Hana Nedvědová
e-mail: nedvedova@muzeumprahy.cz

Správkyně depozitáře archeologických sbírek
Danuše Veselá 
e-mail: vesela@muzeumprahy.cz

 

Oddělení konzervace sbírek

Vedoucí oddělení, vedoucí restaurátor, technolog
Ing. Jindřiška Drozenová
e-mail: konzervatori@muzeumprahy.cz
tel.: +420 725 131 323

Konzervátorka kovů
Stanislava Gojdová
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 320 157

Konzervátor kovů
Ing. Jan Jeníček
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 778 110 534, +420 770 320 157

Konzervátor dřeva
Jakub Matěj Kamas, DiS.
e-mail: konz.drevo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 318 090

Konzervátorka textilu
Mgr. Pavlína Koubová
e-mail: konz.textil@muzeumprahy.cz
tel.: +420 777 474 261

Konzervátorka kovů
Mgr. Jana Koudelková
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 320 157

Konzervátorka keramiky
Bc. Eva Kuldová
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 774 236 506

Konzervátorka keramiky
Lenka Kutmanová
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 321 642

Konzervátorka keramiky
Markéta Lebdušková, DiS
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 136 584

Konzervátor dřeva
Tomáš Luběna, DiS.
e-mail: konz.drevo@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 318 090 

Konzervátor kovů
Štěpán Metelka
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 320 157

Konzervátor uměleckých děl a papíru
MgA. Jiří Pečinka
e-mail: konz.umeni@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 321 013

Konzervátorka textilu
Yuliya Ryabyts
e-mail: konz.textil@muzeumprahy.cz
tel.: +420 777 474 261

Konzervátorka textilu
Mgr. Jaroslava Řeřichová
e-mail: konz.textil@muzeumprahy.cz
tel.: +420 777 474 261

Konzervátor kovů
Jiří Smíšek, DiS.
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 320 157

Konzervátorka kovů
Ing. Kristýna Charlotte Strachotová
e-mail: konz.kovy@muzeumprahy.cz, rtg@muzeumprahy.cz
tel.: +420 778 110 534, +420 770 320 157

Konzervátorka keramiky
Bc. Kateřina Tesařová
e-mail: konz.keramika@muzeumprahy.cz
tel.:  +420 770 136 584

Konzervátorka papíru
BcA. Marie Vaňková
e-mail: konz.papir@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 317 991

Konzervátorka uměleckých děl
MgA. Linda Zmatlíková
e-mail: konz.umeni@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 321 013

Konzervátorka papíru
MgA. Lucie Živná
e-mail: konz.papir@muzeumprahy.cz
tel.: +420 770 317 991