Pro média

Informace pro média

 

Logo ke stažení

Logo ke stažení

Kontakt pro zasílání zpráv a fotografií

Pro zasílání tiskových zpráv a fotografií v tiskové kvalitě bez vodoznaku kontaktujte úsek vnějších vztahů na e-mail: media@muzeumprahy.cz.

náměstkyně ředitele, vedoucí úseku vnějších vztahů
MgA. Lea Matvijová
e-mail: matvijova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 606 432 501

marketing a média
Mgr. Tomáš Bederka
e-mail: bederka@muzeumprahy.cz nebo media@muzeumprahy.cz

Akreditace novinářů

Pokud jste novinář a máte zájem o volný vstup do některého z objektů Muzea hlavního města Prahy nebo chcete požádat o akreditaci za účelem pořizování fotografií nebo natáčení, prosíme o zaslání následujících informací na adresu: media@muzeumprahy.cz.

  • jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail
  • název organizace/média
  • datum návštěvy, čas fotografování/natáčení
  • účel návštěvy / účel využití pořízených snímků nebo filmu
  • místo návštěvy (objekt)

 

Podmínky návštěvy

Volný vstup do muzea je poskytován pouze novinářům, kteří předloží schválenou žádost. Akreditace bude potvrzena e-mailem. Novináři jsou vítáni, aby navštívili muzeum v otevíracích hodinách. Za účelem fotografování, natáčení či možnosti návštěvy mimo otevírací hodiny je nutné mít schválenou žádost, v níž bude tato skutečnost výslovně uvedena, a to včetně konkrétního časového rozmezí. U žádosti o fotografování sbírkových předmětů si muzeum vyhrazuje 5 pracovních dní na vyřízení, za účelem natáčení pak minimálně 7 pracovních dní. Před natáčením nebo fotografováním prosíme o dodání úplného seznamu návštěvníků. Muzeum města Prahy si vyhrazuje právo jakýkoliv volný vstup, fotografování či natáčení v objektech muzea odmítnout. Všechna média jsou povinna poskytnout kopii svých publikovaných materiálů muzeu do jednoho měsíce po zveřejnění.