Úsek vnitřních činností

Úsek vnitřních činností

e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz

Náměstek ředitele, vedoucí úseku vnitřních činností
Ing. Lukáš Cyrankowski, MBA
e-mail: cyrankowski@muzeumprahy.cz

Referent ICT dodavatelských vztahů
Ing. Ph.D. Jiří Beran
e-mail: beran@muzeumprahy.cz

Systémový inženýr
Mgr. Ondřej Petrák
e-mail: petrak@muzeumprahy.cz

Ekonomické oddělení

Faktury zasílejte na faktury@muzeumprahy.cz a objednávky na objednavky@muzeumprahy.cz.

Vedoucí ekonomického oddělení
Edita Špinarová
e-mail: spinarova@muzeumprahy.cz
tel.: +420 606 205 102

Vedoucí účtárny
Ing. Pavlína Hanzlíková
e-mail: hanzlikova@muzeumprahy.cz

Finanční referentka
Ivana Brožová
e-mail: brozova@muzeumprahy.cz

Referentka majetkové správy 
Lýdia Malá
e-mail: mala@muzeumprahy.cz

Správce majetku 
Bc. Karolina Hajdová
e-mail: hajdova@muzeumprahy.cz

Finanční referent
Ing. Lubomír Kosiec
e-mail: kosiec@muzeumprahy.cz

Účetní
Ivana Podracká
e-mail: podracka@muzeumprahy.cz

Účetní
Marcela Síbová
e-mail: sibova@muzeumprahy.cz

Zásobovač
Josef Urban
e-mail: urban@muzeumprahy.cz

Pracoviště pro správu budov a zařízení

Oddělení investičních záležitostí

Správce areálu Stodůlky, řidič
Pavel Vaněk
e-mail: vanek@muzeumprahy.cz  

Oddělení provozních záležitostí

Vedoucí oddělení
Bc. Martina Seidlová
e-mail: seidlova@muzeumprahy.cz

Technický pracovník, údržbář
Martin Jansa
e-mail: jansa@muzeumprahy.cz

Správce objektu
Petr Ulrych
e-mail: ulrych@muzeumprahy.cz 

Projektové oddělení

Vedoucí oddělení
Ing. Arch. Jana Valešová
e-mail: valesova@muzeumprahy.cz

Referent správy budov a zařízení
Jan Janka
e-mail: janka@muzeumprahy.cz