Rothmayerova vila

■ Expozice Rothmayerova vila

Expozice v Rothmayerově vile

Expozice nazvaná Příběh jednoho domu a jedné rodiny doplňuje stavebně stabilizovanou budovu s restaurátorsky ošetřenými interiéry původním volným nábytkem. A (s několika málo výjimkami) také autentickými artefakty z pozůstalosti Rothmayerových – drobnými uměleckými díly, skleněnými plastikami, přírodninami a řadou dalších, na první pohled běžných předmětů. Pouze tam, kde to vyžaduje návštěvnický provoz, bylo citlivě doplněno několik nábytkových kusů.

Koncepce expozice je založena mj. na tom, aby byly interiéry a zahrada obnoveny, pokud možno tak, jak vypadaly na přelomu 50. a 60. let minulého století. Vila tehdy patřila k jednomu z menších pražských ohnisek neformálního kulturního dění a toto období je také nejlépe fotograficky zdokumentováno. Expozice v suterénu, přízemí a patře je věnována nejen dílu Otty a Boženy Rothmayerových, ale je také připomínkou okruhu jejich tehdejších uměleckých přátel.

Kontakt

U Páté baterie 896/50
162 00 Praha 6 ‒ Břevnov
zobrazit na mapě

Tel. ‒ pokladna: +420 224 312 012
E-mail: vila.muller@muzeumprahy.cz

Objekt nemá bezbariérový přístup.


Média a badatelé→

Otevírací doba

leden–březen, listopad–prosinec
otevřeno: úterý, čtvrtek, sobota, neděle
začátky prohlídek: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hod.

duben–říjen
otevřeno: úterý, čtvrtek, sobota, neděle
začátky prohlídek: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 hod.

  • Vstupné lze zakoupit on-line nebo na pokladně Studijního a dokumentačního centra Norbertov.

Vstupné

Základní: 250 Kč

Snížené (děti a mládež 7–26 let a osoby nad 65 let): 180 Kč

Volné vstupné→

Zvláštní vstupné: 80 Kč / osoba (studenti architektury, výtvarných a uměleckých škol ve skupinách vč. pedagogického doprovodu)

Společná vstupenka do Müllerovy a Rothmayerovy vily
– základní: 550 Kč
– snížené: 330 Kč

O Rothmayerově vile

Rodinný dům nechal postavit v letech 1929–1930 pro svou rodinu architekt Otto Rothmayer. Vila dnes patří k důležitým památkám české meziválečné architektury a díky zachovalosti domu, interiérů i zahrady je současně unikátním svědectvím o pracovním prostředí, intelektuálním zázemí a životním stylu rodiny Rothmayerových.  

 

 IH-banner2-web.jpg

 

 

Newsletter

Zadejte svůj e-mail pro odběr novinek z muzea.