Josef Sudek

Josef Sudek říkal Rothmayerovi „pan kouzelník" a na řadě fotografií zachytil atmosféru domu a především rozlehlé „kouzelné zahrádky" s neopakovatelnou atmosférou. Měli spolu mnoho společného – především v nacházení krásy ve všedních věcech a ušlechtilosti myšlení. Slovy jednoho z pamětníků si Rothmayer a Sudek „vyhověli". Lze snad říci, že to, co dokázal Sudek ve fotografii, to uměl Rothmayer v architektuře, i když ten první dosáhl celosvětového ohlasu ještě za života. Sudkovým pomocníkem a později prvním žákem v pravém slova smyslu se stal Jan Rothmayer, který pomáhal Sudkovi při jeho cestách s fotografickou technikou a postupně přebíral jeho poetické fotografické vidění.