Jan Rothmayer

Televizní technik a fotograf Jan Rothmayer (2. 2. 1932 Praha-Břevnov – 25. 2. 2010 Praha-Břevnov), architektův syn, zachycený jako dítě na mnoha historických fotografiích, se po smrti matky stal strážcem odkazu obou rodičů a jeho úspěšné úsilí o zachování autentického prostředí v domě i zahradě je obdivuhodné. Ještě dříve se však stal pomocníkem a později žákem fotografa Josefa Sudka a výraznou fotografickou osobností, když se postupně dopracoval k vlastnímu fotografickému stylu. Jeho černobílé fotografie zachycují proměny „kouzelné zahrádky" a interiérů v domě a posloužily jako důležitý pramen při rekonstrukci domu a zahrady.