Otto Rothmayer

Architekt

Pražský architekt, designér a pedagog Otto Rothmayer (28. 2. 1892 Praha-Vinohrady – 24. 9.1966 Praha-Břevnov) se vyučil truhlářem u svého otce. V letech 1912–1920 byl žákem architekta Jože Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole. V roce 1921 si jej Plečnik vybral jako svého zástupce ve Stavební správě Pražského hradu. Až do Plečnikova odchodu z Hradu v roce 1934 byl žák a později také blízký přítel Plečnikovým nejbližším spolupracovníkem při architektonických úpravách vnějších i vnitřních prostor Pražského hradu, hradních zahrad a Lán pro TGM. Po Plečnikově odchodu dokončoval samostatně Plečnikovy prostorové koncepce – již po svém a v jednodušším tvarovém pojetí. V letech 1946–1951 také působil jako profesor na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde vychoval řadu vynikajících architektů i průmyslových výtvarníků. Po odchodu z Hradu v roce 1956 se začal intenzivně věnovat navrhování muzejních a galerijních expozic, výstav a nábytku.