Rekonstrukce

V roce 2007 dům odkoupilo od architektova syna hlavní město Praha. Díky úctě a pietě, kterou dílu svého otce domu samotnému a jeho interiérům věnoval architektův syn Jan Rothmayer, výrazná fotografická osobnost a žák Josefa Sudka (2. 2. 1932 Praha-Břevnov – 25. 2. 2010 Praha-Břevnov), byla míra nepůvodních prvků a dodatečných stavebních zásahů malá. V letech 2012–2013 proběhla restaurátorská obnova vily, včetně interiérů a části zahrady. Restaurátorské práce zahrnovaly restaurování vnějších a vnitřních omítek, kamenných prvků, oken a dveří, truhlářských prvků a vestavěného i volného nábytku, sanitární keramiky nebo kachlových kamen a některých artefaktů v zahradě. Dům poté získal podobu z přelomu 50. a 60. let minulého století a byl dovybaven pouze autentickými předměty, které zde původně byly. Po dokončení stavebních prací byla v roce 2014 vila svěřena Muzeu města Prahy, které připravilo expozici s názvem Příběh jednoho domu a jedné rodiny. Ta byla pro veřejnost otevřena v září 2015.