Jože Plečnik

Architekt

Slovinský architekt, urbanista a pedagog Jože Plečnik (23.1.1872 Lublaň – 7.1.1957 Lublaň) se vyučil truhlářem, poté absolvoval studium architektury na vídeňské Akademii u profesora Otto Wagnera. Na přímluvu Jana Kotěry získal v roce 1911 profesuru na pražské Uměleckoprůmyslové škole. V roce 1921 se ujal na přání prezidenta TGM celkových úprav Pražského hradu a zámku v Lánech. Současně se však věnoval rozsáhlé urbanistické, architektonické a pedagogické činnosti v Lublani a potřeboval na Hradě zástupce, který by dokázal nezkresleně převést jeho plány do reality. Vybral si svého pražského žáka Otto Rothmayera, se kterým v letech 1929–1932 spolupracoval také při stavbě kostela Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech podle Plečnikových plánů. Jejich spolupráce skončila v roce 1934 v souvislosti s abdikací prezidenta Masaryka a Plečnikovým trvalým odchodem do Lublaně, přáteli zůstali.