Vědecká rada

Konkrétní výzkumné projekty definuje Výzkumná strategie muzea, kterou sestavuje oddělení vědy a výzkumu za širší participace Vědecké rady muzea.

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav chemické technologie restaurování památek

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Pedagogická fakulta UK
Katedra dějin a didaktiky dějepisu

Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
Archiv hlavního města Prahy

Mgr. Jindřich Chatrný
Muzeum města Brna

Mgr. Marek Junek, Ph.D.
Moravské zemské muzeum

PhDr. Přemysl Čech
Čeká televize

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
FF UK Praha
Ústav pro archeologii

Ing. arch. Ondřej Šefců
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze

Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
FF UK Praha
Ústav českých dějin

PhDr. Eva Uchalová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Katedra dějin umění a estetiky

Prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
ČVUT v Praze
Katedra počítačové grafiky a interakce