Zámecký areál Ctěnice

Historie

V roce 1993 se stal zámek, včetně hospodářských budov a parku, majetkem hlavního města Prahy a v letech 1997–2004 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí. Provozováním areálu byla v letech 1995–2011 pověřena Pražská informační služba, v jejíž správě byl zámek i původní hospodářské objekty, novodobě označované jako kočárovna, jízdárna, špejchar, drábovna, Zámecký hotel, park a Zámecké zahradnictví. Od 1. 7. 2012 spravuje Zámecký areál Ctěnice Muzeum města Prahy.

_MG_7318 kopie.jpg Ctěnice_DSC_9917.jpg

Po převzetí do správy Muzeem města Prahy získal areál novou náplň. Stal se místem prezentace tradiční lidové kultury a řemesel. Zámecké sály, v nichž se bohužel nedochovalo nic z původního inventáře, našly novodobé uplatnění umístěním stálých expozic. V prvním patře byla v roce 2014 otevřena jedinečná expozice ze sbírek muzea věnovaná historii pražských cechů Řemesla v pořádku. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost. V přízemních prostorách byly již v roce 2013 zpřístupněny expozice Zámek CtěniceDějiny, stavební vývoj a obnova a Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století. Z nádvoří zámku se vstupuje rovněž do nově zrekonstruované obřadní síně a pěti menších výstavních sálů, v nichž jsou připravovány krátkodobé výstavy. V objektu špejchar, vpravo od hlavní vstupní brány do areálu, se nachází v prvním patře provozní zázemí muzea a přízemní klenutý sál, který je určen pro výstavy. Kočárovna je využívána ke konání společenských akcí a řemeslných tvůrčích dílen. Díky svému komfortnímu zázemí je prostor také krátkodobě pronajímán.

Zámecký areál Ctěnice1.jpg  

Celý areál parku a zámku s hospodářským dvorem uzavírá mohutná kamenná zeď se vstupními pilířovými branami a svlakovými vraty na jihovýchodě a na západní straně mezi špýchary. Zámek, park i ostatní objekty jsou památkově chráněny.