Hodiny dějepisu
s metodikou

Lektorské oddělení muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro prezenční i distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP). Ke každé hodině nabízíme dva materiály - Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

 

Asanace Prahy I a II

Asanace Prahy I a II

hodina dějepisu pro 8. třídu ZŠ

Náměty na další využití tématu: Pro vyhledávání dalších zmizelých lokalit a objektů v Praze doporučujeme reedici publikací Zmizelá Praha, Praha: Paseka, 2002–2003 a na ně navazující Bečková, Kateřina. Zbořeno. Zaniklé pražské stavby 1990–2020, Praha: Paseka, Schola ludus–Pragensia, 2021. Na webu IPR Praha najdete ke stažení brožuru Jak se plánovala Praha. Pokud byste chtěli žákům podrobněji přiblížit dějiny pražské asanace, doporučujeme stať PhDr. Kateřiny Bečkové zde či publikaci Hrůza Jiří. Pražská asanace: k 100. výročí vydání asanačního zákona pro Prahu. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1993.

Obyvatelé středověkého města

Obyvatelé středověkého města

hodina vlastivědy pro 4. třídu

Námět pro další využití tématu: Na nejstarší městskou knihu ve střední Evropě, Liber Vetustissimus, která vznikla pro potřeby Starého Města pražského r. 1310, se můžete podívat v reportážích České televize.

Antika kolem nás I a II

Antika kolem nás I a II

2 hodiny dějepisu pro 6. třídu ZŠ

Námět pro další využití tématu: Pro bližší seznámení s antickými mýty lze využít seriál ČT Bohové a hrdinové antických mýtů.

Průmyslový Smíchov 19. století

Průmyslový Smíchov 19. století

hodina dějepisu pro SŠ

Námět pro další využití tématu: Více pohledů do průmyslového Smíchova (první 2 minuty videa). Dvojkolejný železniční most z roku 1901, který nahradil starý most jednokolejný z roku 1872.

Založení Karlovy univerzity

Založení Karlovy univerzity

hodina dějepisu pro 7. třídu

Náměty pro další využití tématu: Dokumentární film o založení Karlovy univerzity. Insignie Karlovy univerzity. Zrod intelektuála - články ve sborníku Documenta Pragensia XXVII. vydávaném AHMP.

Co nového přinesla nová doba?

Co nového přinesla nová doba?

hodina dějepisu pro 7. třídu

Námět pro další využití tématu: Podrobný popis kamenného sousoší sv. Ignáce z Loyoly a jeho fotografie na portálu eSbirky.cz. První palné zbraně na stránkách Vojenského historického ústavu: hákovnicepistole.

Založení Starého Města pražského a podoba středověkých měst

Založení Starého Města pražského a podoba středověkých měst

hodina dějepisu pro 7. třídu

Námět pro další využití tématu: Praha Karla IV. – středověké město (4.díl), Opevnění pražských měst (1:31).

Život Pražanů na vedutě z 18. století I a II

Život Pražanů na vedutě z 18. století I a II

2 hodiny vlastivědy pro 5. třídu

Námět pro další využití tématu: Dokumentární film MMP Pražské veduty 18. století (první cca 4 minuty)

Proč slavíme Vánoce. Biblická témata v mediální kultuře.

Proč slavíme Vánoce. Biblická témata v mediální kultuře.

2 hodiny dějepisu pro SŠ

Náměty pro další využití tématu: Plné znění biblických textů na stránkách České biblické společnosti. Teologický výklad Ježíše jako nového Adama v pořadu Bible pro dnešek (4:15-5:38min.). Ukázka z filmu Nebe nad Berlínem. K tématu Vánoc v mediální kultuře viz bakalářská práce Vánoce na obrazovkách: programové strategie a reprezentační mechanismy, kapitola "Sekularizace a komercionalizace Vánoc".

Národní divadlo

Národní divadlo

2 hodiny dějepisu a českého jazyka a literatury pro 8. třídu ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Videoreportáž (9 minut) shrnující zajímavá zjištění o požáru ND.

Velká Morava a počátky českého státu

Velká Morava a počátky českého státu

2 hodiny vlastivědy pro žáky 4. třídy ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Výroba kopií raně středověkých šperků v reportáži ČT.

Velká válka v životě Pražanů

Velká válka v životě Pražanů

hodina dějepisu pro SŠ

Odkaz na webovou výstavu První světová válka v životě Pražanů. Náměty pro další využití tématu: Průběh mobilizace v roce 1914 v krátkém příspěvku České televize. Pětiminutové video ČT zachycující zásobování Prahy za světové války. Konec Velké války a návrat našich vojáků přibližuje krátké video České televize.

Utváření novodobého českého národa

Utváření novodobého českého národa

hodina dějepisu pro žáky 8. třídy ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Televizní reportáž přibližující osobu Josefa Mánesa (cca 5 minut). Představy obrozenců o naší pohanské minulosti představuje s nadhledem divadelní hra České nebe (min. 59:16-1:01). Krátké seznámení se staroměstským orlojem a jeho historií z Toulavé kamery (4 minuty). Pořad Českého rozhlasu o počátcích archeologie a jejím vlivu na utváření národního mýtu (cca 16 minut). Rozhlasové Toulky českou minulostí – bližší seznámení s Josefem Mánesem (25 minut).

Barokní sochařství

Barokní sochařství

hodina dějepisu pro 8. třídu

Video pro rozšiřující úkol (část od 2:25 – 4:30).

Keramika v pravěku

Keramika v pravěku

hodina dějepisu pro 6. třídu ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Krátké video o restaurování keramiky. Odkaz k rozšiřujícímu úkolu: hrob bylanské kultury v Praze – Suchdole s keramickými nálezy.

Doba husitská

Doba husitská

3 navazující hodiny dějepisu pro 7. tř. ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Téma Posledního soudu přibližuje edukativní video o malbě Posledního soudu v Sixtinské kapli. Digitální model kaple Božího Těla a ostatkovou věž na Dobytčím trhu. Podoba a uchovávání relikvií v době vlády Václava IV. v reportáži ČT. Král Václav IV. v kulturním kontextu doby UK Praha.

Vznik Československa - symboly doby očima Pražanů I a II

Vznik Československa - symboly doby očima Pražanů I a II

2 hodiny dějepisu pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ

Náměty pro další využití: odkazy na videa k 28. říjnu 1918: Průběh událostí 28. 10. 1918 v Praze očima exponátů MMP s komentářem Mgr. Bohuslava Rejzla, historika a kurátora sbírek MMP. 4minutový pořad České televize o vzniku Československa (vytvořeno pro děti). 2minutový příspěvek České televize o vyhlášení Československa 28. října 1918. Rozšířená 12minutová verze příspěvku ČT o událostech 28. října 1918.

Pražská řemesla - tesaři

Pražská řemesla - tesaři

hodina vlastivědy pro 4. třídu ZŠ
Pražská defenestrace 1618

Pražská defenestrace 1618

2 hodiny dějepisu pro 7. třídu ZŠ
Vzpomínky na listopad 1989

Vzpomínky na listopad 1989

2 hodiny dějepisu pro SŠ s výukou dějepisu více než 2 roky

Náměty pro další využití: Faktografie propojená s autentickými videozáznamy. Sametová revoluce 1989, Občanské fórum, historický kontext (prvních šest stran): Místa sametové revoluce – související badatelský list MMP.

Ze života tovaryšů

Ze života tovaryšů

2 hodiny dějepisu pro 8. třídu
Místa sametové revoluce

Místa sametové revoluce

hodina dějepisu pro SŠ s max. dvouletou výukou dějepisu

Náměty pro další využití: Faktografie propojená s autentickými videozáznamy. Dokumentární film Z deníku Ivany A. – vyprávění o životě středoškolačky.

Románský a gotický sloh

Románský a gotický sloh

hodina dějepisu pro 6. tř. ZŠ.