Karel Lhota

Architekt

Karel Lhota byl středoškolský profesor, bytový architekt, divadelní výtvarník. Vzhledem k širokému okruhu svých zájmů se brzy stal výraznou osobností nejen na poli architektury a urbanismu, ale i divadelnictví, scénografie, výtvarného umění a dalšího kulturního dění. Tvůrčí dráha Karla Lhoty směřovala k teoretické a publicistické činnosti, která převažovala nad jeho architektonickou praxí. Za své hlavní povolání považoval Lhota pedagogické působení a tomu podřídil své ostatní aktivity. Publicistická tvorba Karla Lhoty byla zveřejňována především v časopisech Architekt SIA a Pestrý týden. Z Lhotových článků je nejrozsáhlejší cyklus o bytové kultuře publikovaný roku 1933 v Pestrém týdnu. Všechny Lhotovy stati zabývající se architekturou spadají časově do jeho nejvýznamnějšího stavebního období – do období, kdy spolupracoval s Adolfem Loosem při realizacích v Plzni a v Praze a kdy následně (po roce 1933) samostatně realizoval své stavby v Náchodě a Vysokém nad Jizerou.