Historie stavby

1928–1930

Roku 1928 zakoupili manželé Müllerovi stavební pozemek v Praze 6 – Střešovicích. O projekt vily požádali prostřednictvím plzeňského architekta Karla Lhoty známého vídeňského architekta Adolfa Loose. V říjnu 1928 uzavřel Dr. Müller s oběma architekty, Adolfem Loosem i Karlem Lhotou, dohodu, v listopadu téhož roku požádal o povolení stavby. S vydáním povolení byla řada potíží, jednání se protahovala, byla vznesena řada námitek. I když hlavní důvody dlouhých jednání byly především technického rázu, objevily se též námitky urbanistického charakteru (že vila bude převyšovat okolní zástavbu), a dokonce byly vysloveny pochybnosti estetické (zda příliš hladká fasáda vily nebude v okolní vilové zástavbě působit rušivě). Ještě v dubnu 1929 se městská rada usnesla, že povolení vydáno nebude, ačkoliv firma Müller-Kapsa, pověřená realizací projektu, již započala hrubou stavbu.

Dr. Müller se proti neudělení stavebního povolení opakovaně odvolával. Obtíže v jednání s úřady vešly v obecnou známost, když pražské německé noviny Prager Tagblatt zveřejnily článek „Praha proti Loosovi". To bylo v době, kdy odvolání Dr. Müllera projednával již zemský úřad. Nakonec, po přezkoumání všech námitek, bylo stavební povolení Dr. Müllerovi vydáno v červnu 1929.