Od pravěku ke fraku

Výsledek projektu v domě U Zlatého prstenu, který představuje vedle reálného vystavení historických oděvů i jejich digitální podobu.

Malá výstava k výzkumnému projektu nabídne návštěvníkovi možnost seznámit se s oděvy našich předků z různých historických period – mladší doby železné, období Karla IV. či z 19. a 20. století. Historické oděvy budou představeny nejen jako reálné exponáty, ale také v podobě digitálních modelů. Návštěvník si je virtuálně oblékne pomocí snímací kamery a velkorozměrového monitoru, který zobrazí jeho pohyb v historické realitě minulosti.

Realizováno v rámci řešení výzkumného projektu Virtuální digitální šatník – společný projekt MMP, Cesnet, FEL ČVUT a Photorobot podpořený z programu Éta TA ČR.

Místo konání

Dům U Zlatého prstenu

Týnská 630/6
110 00 Praha 1 – Staré Město
zobrazit na mapě

Informace

Výzkumný projekt

Termín

Od 25. 4. 2023