Řemesla v pořádku

Expozice v Zámeckém areálu Ctěnice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin, tzv. pořádků.

Muzeum města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě. Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných spolků. Tato sbírka je základem stálé expozice ŘEMESLA V POŘÁDKU. Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost prezentované na zámku ve Ctěnicích.

Expozice představuje společenský fenomén profesního sdružování řemeslníků do skupin, tzv. pořádků. Termín pořádek, užívaný u nás v novověku, vyjadřoval jistotu, kterou řemeslníci díky síle svého sdružení měli, a zároveň dával najevo, že vše se děje v souladu s určitými pravidly. Totéž znamenalo i staroněmecké slovo cech, kterým řemeslnická sdružení označují historici od konce 19. století. Rozvoj pořádků neboli cechů souvisí se vznikem měst, neboť řemeslníci byli hlavními obyvateli vznikajících měst a jejich spolky přispívaly ke kultivaci celého prostředí.

Každý cech vlastnil předměty, bez kterých by nemohl existovat: cechovní pokladny, v nichž se uchovávaly cenné listiny, privilegia a poplatky za členství, ale také pokuty, z nichž se v případě nutnosti rozdělovaly almužny potřebným členům cechů; korouhve s cechovními znaky, které členové nosili při slavnostních průvodech městem; ferule, jež byly cechovním žezlem. Tyto předměty byly odznaky moci cechů a zároveň jsou důkazem nesmírné hrdosti na vlastní řemesla.

Řada předmětů ještě nikdy nebyla vystavovaná a před prezentací musela projít náročnými zásahy konzervátorů a restaurátorů. Z celkového počtu více jak 600 kusů si návštěvník v expozici prohlédne přes 200 nejzajímavějších předmětů cechovní kolekce ze sbírek Muzea města Prahy doplněné o několik unikátních exponátů Moravské galerie v Brně.

Místo konání

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
zobrazit na mapě

Informace

Stálá expozice

Termín

Od 22. 4. 2014