Zámek Ctěnice

Expozice v Zámeckém areálu Ctěnice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti.

Expozice připomíná dlouhou a složitou historii ctěnického panství od nejstarších dob až do současnosti. Návštěvníci zde naleznou detailní přehled všech vlastníků, získaný z dostupných pramenů, a také fotokopii nadační listiny kláštera křížovníků z roku 1235, která je nejstarší zprávou o existenci Ctěnic. Historik August Sedláček se však domníval, že se jedná spíše o nepříliš vzdálené Čimice. Existují však také pochybnosti o pravosti samotné listiny, která je známa až z opisu ze 14. století, a může proto mít jisté pravdivé jádro.

Součástí expozice je model původní tvrze tesaný do pískovcové skály, s nímž se pravděpodobně shoduje poloha dnešního ctěnického zámku. Vznik nelze přesně datovat. Tvrz byla vybudována na pětiúhelníkovém půdorysu, u levého přítoku dnešního Vinořského potoka, který napájel uměle vytvořený hradební vodní příkop oddělující plochu tvrziště na skále od údolní terasy. Jedná se o výjimečnou tvrz složitého typu a stavebník musel mít dostatečné prostředky k jejímu vybudování.

Pozdně gotická dispozice zámku byla i po renesančních, barokních a klasicistních úpravách uchována. Společně s návazným hospodářským dvorem tak představují Ctěnice sídlo, jež si udrželo svůj původní účel od 14. do 20. století.

Po roce 1945 zůstal areál bez pravidelné údržby a na konci působení Státního statku Praha hrozil areálu díky naprosté devastaci zánik, jak dokumentují fotografie ze 70. a 80. let 20. století. V letech 1997–2004 probíhala celková obnova areálu, v expozici je fotodokumentace o postupu restaurování zámku, jsou zde malované prvky původních záklopových stropů z opravy krovu, vystaveny jsou nálezy keramiky a skla a také soubor kovářských a zámečnických prací.

Místo konání

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
zobrazit na mapě

Informace

Stálá expozice

Termín

Od 12. 8. 2013