Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století

Expozice v Zámeckém areálu Ctěnice skrze první písemné zmínky i archeologické nálezy představuje historii obce Vinoře, která je od roku 1976 součástí hl. m. Prahy.
Expozice, připravená ve spolupráci s městskou částí Praha-Vinoř, představuje historii obce, která je od roku 1976 součástí hlavního města Prahy. Leží v severovýchodní části města v obvodu Prahy 9 na hranici hl. m. Prahy a bývalého okresu Praha-východ ve vzdálenosti necelých 13 km vzdušnou čarou od centra města – Václavského náměstí.
 
Vinoř je staré historické sídlo, první písemná zmínka o vsi pochází již z roku 1088, kdy král Vratislav II. daroval Vinoř (UINAR) Vyšehradské kapitule. Expozice představuje tyto první písemné zmínky o Vinoři, nejstarší držitele Vinoře, kopie významných listin, středověká pečetidla, repliky dobových mincí či repliky nalezených kachlí z 15. století. Za pozornost stojí vystavované archeologické nálezy z raně středověkého hradiště v bývalé zámecké oboře, pravěká sídla a hroby, nebo zásobnice, největší nádoba z bohatého kostrového hrobu v Bohdanečské ulici – z bylanské kultury ze starší doby železné.
 
Zachycen je také vývoj hospodaření a zemědělství od 16. do 19. století, dále pak i rozvoj po roce 1918 a následně po roce 1945. Jednotlivé panely jsou věnovány obecné a mateřské škole, náboženskému životu, legionářům i období nacistické okupace a osvobození sovětskou armádou, představeni jsou vinořští starostové a lékaři od konce 19. století do současnosti.
 
K dalším pozoruhodným exponátům patří dochovaný vycházkový oblek hasiče (požárníka) z 80. let 20. století nebo pluviál z 19. století zapůjčený z Farního úřadu Vinoř.

Místo konání

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
zobrazit na mapě

Informace

Stálá expozice

Termín

Od 12. 8. 2013