Z dějin pražských cechů

Cyklus výprav do historie řemesel a pražských cechovních organizací prostřednictvím jedné z nejbohatších cechovních muzejních kolekcí na světě.