Semenářství Vaněk. Tragický konec padesátiletého úsilí

Málokdo by na Václavském náměstí s jeho hotely, kavárnami a obchodními domy hledal firmu obchodující se semeny zemědělských plodin. Téměř půlstoletí zde v domě U Zlaté husy, kde se dodnes nachází stejnojmenný známý hotel (čp. 329, Václavské nám. 7), sídlilo Semenářství Jindřicha Vaňka (10. 7. 1869 – 15. 3. 1948), založené roku 1899. Ve sbírkách Muzea hl. m. Prahy je uložena řada propagačních materiálů i obchodních tiskovin, které dávají nahlédnout do historie této firmy.

V počátku své existence firma těžila z tehdejšího rychlého zvětšování osevní plochy jetelovin, když nabízela semena různých druhů jetele, obilovin, včetně krmného ovsa, pícnin, travní semena nebo krmnou i cukrovou řepu. Před 1. světovou válkou firma dodávala semena i černohorskému královskému dvoru.

H 299 291-001_preview1.jpg H 229 898-001 web.JPG

Sídlo firmy Jindřich Vaněk na Václavském náměstí, dům U Zlaté husy. Pohlednice, cca 1920–1925, MMP H 299.291; Reklamní firemní nálepka, začátek 20. století, MMP H 229.898.

H 301 990-001 web.JPG

Rub účtenky s firemní reklamou, před 1938, MMP 301.900.

V meziválečném Československu zaznamenalo velký rozvoj ovocnářství a pěstování zeleniny, na což Jindřich Vaněk obratně zareagoval a odběratele nadále hledal nejen mezi zemědělci, ale i majiteli okrasných zahrad a malých užitkových zahrádek, a tak kromě ohromného výběru zeleniny (v nabídce byly v roce 1924 např. nízké keřovité fazole „Ministrpresident Švehla" a „Otec Palacký" nebo petržel „Chlouba Prahy") obchodoval i s letničkami a víceletými okrasnými květinami (např. macešky Dr. Alice Masaryková či Jindřich Vaněk), opomenuty nezůstaly ani skleníkové rostliny.

H 045 480_073_det-001 web.JPG

Reklamní firemní nálepky, okolo 1920, MMP H 045.480/073.

Zákaznickou síť si firma pečlivě budovala –v roce 1924 obdarovala každého, kdo jí poskytl „50 spolehlivých adres", 12 druhy letniček s návodem k jejich pěstování. S odběrateli byla firma v kontaktu nejen díky obsáhlým nabídkovým katalogům, ale také proto, že Jindřich Vaněk sepsal knihy Vaňkův zahradnický rádce a Vaňkův hospodářský rádce. Vydával i krátké instruktážní návody seznamující s novinkami, jako bylo pěstování žampionů ve velkém nebo základy péče o trávník. V sortimentu firmy byla i další odborná literatura pro zahrádkáře a zemědělce. Součástí nabídky byly i zahrádkářské potřeby, včetně rotačních sekaček na trávu a hnojiv. Jindřich Vaněk nezapomněl ani na ptáčky, a tak bylo možné objednat i různé ptačí budky a semínka pro krmení.

H 190 541-001 web.JPG H 340 199-001 web.jpg

Dopisnice pro objednání zboží, kolem 1930, MMP H 190.541; Obálka s reklamou na Vaňkův hlavní ceník semen, 1938, MMP H 340.199.

H 194 496-002 web.JPG H 219 835-003_preview1.jpg

Nákladní list pro rychlozboží z 29.7.1919 na 2 pytle řepných a travních semen, MMP H 194.496; Reklamní pohlednice, mezi 1930–1938, MMP H 219.835.

H 247 332-001_preview1.jpg

Pohled do zastřešené dvorany holešovického komplexu, která spojovala oba domy. Nad prosklenou střechou je vidět část budovy skladu (čp. 860). Spojovací trakt se dochoval dodnes, avšak již bez zastřešení. Pohlednice, cca 1914, MMP H 247.332.

Jak se firma rozrůstala, prostory na Václavském náměstí nebyly dostačující, a tak Jindřich Vaněk zakoupil pozemky v pražských Holešovicích, kde vystavěl dům (čp. 861, Bubenské nábřeží 9) a na něj navazující firemní zázemí (čp. 860, U Topíren 4–6). Komplex vyprojektovala kancelář Matěje Blechy v roce 1910, autorem byl zřejmě Emil Králíček. Dům má dodnes ve fasádě nápis Semenářství Jindřich Vaněk, pojmenován byl však Maribor, podle rodiště Jindřicha Vaňka. Prostorný areál poskytl zázemí i firemnímu autoparku.

H 330 313-001 web.jpg

Reklamní plakát, na němž je v pozadí zachycen i firemní komplex v Holešovicích. Nad sídlem firmy se v rozporu s realitou tyčí katedrála sv. Víta. Za povšimnutí stojí bohatý výběr zeleniny a květin; 20.–30. léta 20. století, MMP H 330.313.

O téměř padesát let pečlivě budovanou firmu, která přestála dvě světové války i meziválečnou hospodářskou krizi, přišel Jindřich Vaněk v roce 1948, kdy mu byla znárodněna.V 50. letech 20. století byla začleněna do státní podniku Sempra. Jindřich Vaněk tuto bolestnou ztrátu neunesl a spáchal sebevraždu. Pohřben byl v rodinném hrobě na vyšehradském hřbitově. Po roce 1989 rodina Jindřicha Vaňka část majetku restituovala a v domě Maribor opět provozuje obchod Semena Vaněk.

H 340 041-001 web.JPG

Kapesní kalendář firmy Semena Vaněk, s.r.o., na rok 2014, MMP H 340.041.

Text a výběr sbírkových předmětů: Mgr. Magdaléna Šustová

Fotografie a skeny sbírkových předmětů: BcA. Jan Vrabec, Pavlína Hanušová