Přívoz z Vyšehradu na Císařskou louku

Přívoz kolem Vyšehradské skály fungoval od nepaměti. Od převozníkova domku těsně pod Vyšehradskou skálou se cestovalo jednak do Podolí (populární byly zejména výlety do zdejších zahradních restaurací na smažené grundle – malé rybičky, konzumované k pivu), jednak na protější Císařskou louku. Ta bývala v létě jedním z „rekreačních středisek" Pražanů a také místem mileneckých schůzek (připomeňme zde známou píseň Karla Hašlera „Na Císařské louce"). Když bylo počátkem 20. století dokončeno nábřeží u Vyšehradského tunelu, pamatovalo se i na schodiště pro cestující přívozem. Protože zdejší provoz neustále stoupal, nasadila zde Pražská paroplavební společnost parníček Vlasta, který převážel cestující na Císařskou louku až do r. 1946. Byl to jediný „parní" přívoz v Praze a zároveň jediný přívoz, provozovaný PPS. Dnes již „pláž" na Císařské louce nenajdeme. Zajíždí sem obnovený motorový přívoz, avšak od Výtoně, nikoliv od Vyšehradu.

 

01) H 216 626_det-001 web.jpg

Převozníkův domek pod Vyšehradskou skálou. Vlevo stojí s dýmkou poslední vyšehradský převozník, o kterém víme, že se jmenoval Šebesta a zemřel 23. 8. 1923 ve věku 78 let. Vpravo v pozadí se právě chystá odplout loďka se třemi dámami „vyzbrojenými" slunečníky za účelem zachování běloskvoucí pleti (opálení se tehdy na rozdíl ode dneška neoceňovalo). Provoz obstarává již mladší převozníkův pomocník. Snímek z archivu Zikmunda Reacha, kolem r. 1900, MMP H216 626-001.

02) H 216 568-001 web.jpg 03) HNN 009 851-003 web.jpg

Snímek z meziválečného období zachycuje přistávací manévr parníčku Vlasta u vyšehradského přístaviště. Po zahájení parního provozu musel být u schodiště z nábřeží zakotven dřevěný přístavní můstek, MMP H216 568; Parníček Vlasta koupila Pražská paroplavební společnost v r. 1912 v Německu. Byl nejmenší pražskou osobní lodí. Snímek byl pořízen brzy na jaře r. 1928, proto na palubě vidíme jen několik málo teple oblečených cestujících, MMP HNN 009 851.

04) H 052 119_084-001 web.jpg

Parníček Vlasta v přístavišti u Císařské louky s personálem pózujícím pro fotografa a krásným pohledem na Vyšehrad. Pohlednice z 20. let 20. století, MMP H 059 119 302.

05) H 336 982-001 web.jpg 06) H 336 981-001 web.jpg

Skupina dětí a dospělých se koupe u Císařské louky. V pozadí Železniční most a jedna z mnoha plováren, které lemovaly pobřeží Vltavy. Snímek neznámého autora, kolem r. 1914, MMP H 336 982; Holčička na snímku přerušila hru a sleduje se zájmem přívoz (dosud s „ručním pohonem"), směřující od Vyšehradu k Císařské louce. Snímek neznámého autora, kolem r. 1914, MMP H 336 981.

07) H 336 985-001 web.jpg

Na tomto snímku z letní Císařské louky upoutají zejména „mravné" koupací úbory žen. Snímek neznámého autora, kolem 1914, MMP H 336 985.

08) HNN 016 990-001 web.jpg

„Riviéra" na Císařské louce ve 20. letech 20. století Vidět je i dlážděná potahová stezka, která sloužívala koním, vlekoucím dřevěné nákladní lodě proti proudu. Fotografie neznámého autora, HNN 016 990.

09) H 326 461-001 web.jpg

Romantická pohlednice Císařské louky podle kresby Josefa Weniga se začátkem písně Karla Hašlera. Vydal nakladatel F. J. Jedlička, odesláno 9. 4. 1918., MMP H 326 461.