Pražské Orpheum. Azyl pěvců italského divadla v pivovaru Na Slovanech

Ve sbírce Muzea města Prahy je uchován plakát oznamující otevření Pražského Orphea v neděli 11. března blíže neurčeného roku ve vkusně zařízených místnostech J. M. Šaryho na Karlově náměstí. Snaha plakát přesněji datovat a odhalit o jakou akci se vlastně jednalo, místy připomínala detektivní pátrání, nakonec ale odhalila zajímavý detail z kulturního života pražských měšťanů ve 2. polovině 19. století.

H330540-001_preview1.jpg
Plakát propagující otevření Pražského Orphea, 1877. Jak naznačuje chybějící ozdobný rámeček při dolním okraji plakátu, velmi pravděpodobně se jedná o jeho horní polovinu. MMP H 330 540.

Prvním údajem, kterého se můžeme zachytit, je jméno majitele prostor Jana Michaela Šáryho (též Scharyho, 1824–1881) – pražského pivovarníka a poslance Českého zemského sněmu, vlastníka starobylého pražského pivovaru U Virlů na Karlově náměstí čp. 316/II, kde jako pravděpodobně první z pražských sládků začal vařit spodně kvašené pivo.


H 018 173_005-001_preview1.jpg
Fotografie mlynářů a osobností, které se zasloužily o obnovu Dolních Lodeckých (Loděckých, Lodních) mlýnů při břehu dolního Nového Města v Petrské čtvrti po požáru. Jan Michael Šáry stojí v horní řadě 3. zleva, 1866, MMP H 018 1735/5.

H 141 358-001_preview1.jpg
Dům u Virlů čp. 316/II na Karlově náměstí kolem roku 1900, MMP H 141 358.

Objem výroby pivovaru byl ovšem limitován velikostí parcely uprostřed zástavby, a proto koupil blízký pozemek na tzv. Slovanském vrchu v blízkosti kláštera Na Slovanech. Zde vybudoval sklepy, které sloužily pro dozrávání piva a restauraci (čp. 1396/II) s oblíbenou zahradou. V restaurační budově byly i dva sály, které sloužily k nejrůznějším kulturním a zábavním akcím. Od roku 1868 zde také sídlila První česká veřejná sladovnická škola, kterou založil (škola dodnes funguje jako VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská). V roce 1883 byl Na Slovanech zprovozněn nový pivovar, který stál v místech dnešního sídla Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a v domě U Virlů zůstala pouze restaurace a kanceláře.

H 160 107-001_preview1.jpg
Pohled na klášterní kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů a kostel sv. Kosmy a Damiána. Nízká stavba vlevo od kaple je budova pivovaru Na Slovanech, kolem roku 1910, MMP H 160 107.

H 022 287-001_preview1.jpg

Restaurační zahrada pivovaru Na Slovanech, olej na plátně, mezi 1870 a 1880, MMP H 022 287.

H 023 295-001_preview1.jpg

 Kytice, složená z koření, rýže, klásků jitrocele, pecek broskví apod. v hlubokém zlaceném rámu, která visívala v tanečním sále pivovaru Na Slovanech, 2. polovina 19. století, MMP H 023 295.

 H 033 942-001_preview1.jpg

Pozvánka českých mediků ku zábavě v pivovaru Na Slovanech 12. 2. 1874, MMP H 033 942.

Právě v restauraci Na Slovanech bylo otevřeno ono Pražské Orpheum. Název odkazující na mytologického pěvce dává tušit, že se mohlo jednat o hudební vystoupení. Ve 2. polovině 19. století připadla neděle na 11. března v letech 1860, 1877, 1883 a 1888. Rok 1877 se jeví jako nejpravděpodobnější, protože v roce 1860 byl veřejný život z politických důvodů ještě značně omezený a v letech 1883 a 1888 byl Jan Michael Šáry již po smrti. Tuto domněnku můžeme potvrdit studiem tehdejších novin.

V Pražském deníku z 13. března 1877 skutečně nacházíme pod titulkem Orfeum noticku o vystoupení zpěvaček a zpěváků italského divadla za bývalou Žitnou branou „v místnostech u Šáryho". Toto divadlo, řádným názvem Teatro Salone Italiano, byla ve skutečnosti dřevěná aréna, která stála na místě bloku domů ohraničeného dnešními ulicemi Škrétova, Anglická, Římská a Rubešova. Budova byla postavena v roce 1875 díky Eugeniu Averinovi, který se zde usídlil se svou divadelní společností. Uváděl především balety, pantomimy, později varietní program. Divadlo fungovalo do počátku roku 1877, kdy nejprve úřední dohlídka shledala řadu závad proti stavebním předpisům; vzápětí si Averinovi věřitelé vymohli uvalení nucené správy a 5.2.1877 mu bylo odebráno povolení provádět divadelní představení. Proto tedy společnost vyhledala nucený azyl na Karlově náměstí, kde se odbývala „náhrada" za plánované představení. „Lidí nahrnulo se, že je nebylo lze pojmouti". Zda se posluchači v průběhu vystoupení osvěžovali vynikajícím Šáryho pivem bohužel nevíme. Z noticky se ovšem dovídáme, že „zpěváci i zpěvačky setkaly se s všeobecnou pochvalou".

Pro úplnost dodejme, že budova tzv. italského divadla byla zbourána v roce 1880 a pan Averino se poté, co vybudoval v Praze další dřevěnou arénu, a sice Tivoli Averino na Štvanici, ve které zahájil provoz 15. 9. 1877, odstěhoval na již jaře 1878 do Itálie. Dům U Virlů byl zbourán v roce 1928, budova pivovaru Na Slovanech vzala za své během bombardování Prahy 14. 2. 1945 a do dnešních dnů se z ní dochovaly pouze sklepy. O to cennější jsou předměty spojené s oběma pivovary, osobností Jana Michaela Šáryho i zaniklým divadlem Eugenia Averina.