Madona ze Staroměstské radnice

Prezentace 3D modelu sbírkového předmětu

Madona ze Staroměstské radnice

vytvořeno kolem roku 1365, MMP H 41 274

Interaktivní 3D model zobrazující gotickou sochu i restaurátorská doplnění pravděpodobné původní podoby vytvořená při restaurování madony na AVU v roce 2018. Reálnou gotickou sochu madony ze 14. století je možné vidět ve stále expozici v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy na Florenci. Součástí prezentace sochy je i interaktivní kiosek s dotykovou obrazovkou představující její skryté a málo viditelné části, stejně jako dotvořené prvky pro představu o celistvé podobě sochy.

2.png


Interaktivní 3D model sbírkového předmětu vznikl v rámci projektu Využití digitálních modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí (TL01000152) s finanční podporou TA ČR.

blue_blue_200pxl.jpg      logo_TACR_dopln_AJ.png   MMP_znak_ZV_C.jpg logo-cesnet.png