Langweilův model Prahy

Langweilův model Prahy z let 1826–1837 je unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea.

Během probíhající generální rekonstrukce Hlavní budovy Muzea města Prahy je cenný exponát uložen v depozitáři. S jeho opětovným vystavením veřejnosti se počítá v roce 2025.

Langweilův model se stal jedinečným dokladem podoby Starého Města, Malé Strany a Pražského hradu před přestavbou Prahy na konci 19. a počátku 20. století.
Byl vytvořen ručně z papírové lepenky. Na přibližně 20 m² zobrazuje historické jádro Prahy v detailní podobě, jakou mělo před sto padesáti lety, tedy včetně stovek zbořených domů bývalého Židovského Města a Starého Města. Více než dva tisíce budov zobrazuje model v měřítku 1 : 480 se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků. Pro mnoho zbořených historických pražských budov zůstává Langweilův model jediným svědkem jejich podoby.

Tvůrcem modelu byl zaměstnanec pražské Univerzitní knihovny Antonín Langweil (1791–1837), který své neobvyklé zálibě věnoval veškerý volný čas i finanční prostředky. Přestože byl model již ve své době obdivován mnohými vzdělanci, mecenáše pro svou práci Langweil nikdy nenašel. Zemřel v bídě a početné rodině zanechal jen dluhy a nedokončené dílo, jehož cena se tehdy zdála velmi problematická. V roce 1840 se stal model součástí majetku Národního muzea v Praze a po více než sto letech byl předán do sbírek Muzea města Prahy, kde získal postavení nejvyhledávanější součásti historické expozice. Teprve dnešní doba dokáže ocenit skutečný význam Langweilova modelu, význam prvotřídního dokumentu i nevšedního uměleckého díla.