Betlémy – živá tradice

26. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů představila tradici výroby a stavění betlémů, která se u nás dosud těší velké oblibě.

Výstava připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů seznámila návštěvníka s tradicí stavění betlémů, která je na našem území dosud živá. Představila pestrou škálu materiálů, jejich užití v minulosti a ukazovala jak a z čeho se betlémy tvoří dnes. K vidění zde byly nejen betlémy vyřezávané ze dřeva, ale vyráběné z vosku, papíru skla, z vizovického těsta či z perníku. Vystaveny byly historické betlémy, ale návštěvníci se především seznámili s ukázkami současné tvorby a poznávali, jak probíhá betlemářův rok.

Vystaveno bylo více než 40 celků vztahujících se k tvorbě a stavění betlémů v našich zemích. Vedle betlémů z církevního a šlechtického prostředí výstava představila také historické betlémy lidové provenience, ale především současnou betlémářskou tvorbu. Nejstarším exponátem byla dřevořezba Narození páně datovaná na počátek 17. století ze sbírek Muzea města Prahy. Vystaven byl kostelní deskový betlém z Drahoňova Újezda z fondů Národního muzea.

Jednu ze zajímavostí představoval historický betlém vyřezaný v údolí Val Gardena v italské části Tyrolska ze sbírek Muzea betlémů Karlštejn. Zastoupena byla také historická řezba kralického typu, která byla hojně rozšířena ve střední Evropě přelomu 19. a 20. století a těšila se značné oblibě. Ze současných prací viděli návštěvníci tvorbu řezbářů (J. Brlica starší, J. Brlica mladší, J. Haldová, T. Slováček, M. Danda, P. Vokoun, J. Roda), malířů betlémů (P. Pecina, J. Herain, P. Vokounová) a tvůrců keramiky (J. Dlouhá, J. Holubová, M. Dočekalová). Unikátní styl kombinované kašírované techniky zastupovala Ilona Klawiter. Představeny byly rovněž výrobky z méně tradičních materiálů jako vizovické pečivo (M. Šímová), kukuřičné šustí (A. Samohýlová) či rybí šupiny (L. Dominová). Motivy Narození páně a Klanění tří králů zachycovaly rovněž podmalby J. Honisse a formy na perník O. Kvapila.

  • Řemeslné dílny v rámci výstavy (soboty a neděle 10.00–18.00 hod.):

27. 11. – Jan Roda (řezba)
3. 12. – Kristýna Küblbecková (technika vitráže)
4. 12. – Alena Samohýlová (šustí)
10.–11. 12. – Jiří Honis (podmalba)
17.–18. 12. – Jana Dlouhá (keramika)

  • Přednáška Narození Páně 21. 1. 2023 ve 14.00 hod.

Přednáška „Narození Páně" – Mgr. Lenka Patková, historička umění
Proměny zobrazování narození Ježíše Krista ve výtvarném umění od nejstarších dob po současnost.

  • Komentovaná prohlídka a přednášky k výstavě 25. 2. 2023 ve 14.00 hod.

Spolek českých betlémářů představil svou činnost. Součástí programu byla komentovaná prohlídka výstavy a blok přednášek. V roce 2023 uplyne sto let od Jubilejní jesličkové výstavy. Jak se za tu dobu betlémářství u nás změnilo nastínily přednášky Jana Rody, Daniely Záveské a Zity Suchánkové.

Místo

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
zobrazit na mapě

Informace

Výstava

Termín

26. 11. 2022 – 26. 2. 2023