Job Vacancies

Current job offers at the Prague City Museum

List of Jobs

1. Zámecký areál Ctěnice hledá kustody a kustodky pro svůj návštěvnický provoz. Více informací o pozici zde.

2. Zámecký areál Ctěnice hledá pokladní pro svůj návštěvnický provoz. Více informací o pozici zde.

3. Muzeum města Prahy hledá do svých řad referenta/ku do oddělení správy budov a zařízení, který/á povede agendu stavebně technické správy historických/návštěvnických a provozních budov a zařízení, které má naše organizace ve své správě. Více informací o pozici zde.

4. Muzeum města Prahy hledá do svých řad kolegyni/kolegu, která/ý se bude zajišťovat produkci a koordinaci akcí pro veřejnost oddělení Centra památek moderní architektury (CPMA), které zahrnuje Müllerovu vilu, Rothmayerovu vilu a Studijní centrum Norbertov. Více informací o pozici zde.

5. Muzeum města Prahy hledá do svých řad kolegyni/kolegu, která/ý se bude aktivně podílet řízení, plánování, organizování a kontrola provozních oblastí oddělení Centra památek moderní architektury (CPMA): Müllerovy vily, Rothmayerovy vila a Studijního a dokumentačního centra Norbertov.Více informací o pozici zde.

HR Department

Bc. Martina Baláková, DiS.
tel.: +420 221 012 929
e-mail: balakova@muzeumprahy.cz