Aktuální mimořádná opatření pro vstup do objektů muzea zde.

Hodiny dějepisu
s metodikou

Lektorské oddělení muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku. Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP). Ke každé hodině nabízíme dva materiály - Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.
Obyvatelé středověkého města

Obyvatelé středověkého města

hodina vlastivědy pro 4. třídu

Námět pro další využití tématu: Na nejstarší městskou knihu ve střední Evropě, Liber Vetustissimus, která vznikla pro potřeby Starého Města pražského r. 1310, se můžete podívat v reportážích České televize.

Antika kolem nás I a II

Antika kolem nás I a II

2 hodiny dějepisu pro 6. třídu ZŠ

Námět pro další využití tématu: Pro bližší seznámení s antickými mýty lze využít seriál ČT Bohové a hrdinové antických mýtů.

Průmyslový Smíchov 19. století

Průmyslový Smíchov 19. století

hodina dějepisu pro SŠ

Námět pro další využití tématu: Více pohledů do průmyslového Smíchova (první 2 minuty videa). Dvojkolejný železniční most z roku 1901, který nahradil starý most jednokolejný z roku 1872.

Založení Karlovy univerzity

Založení Karlovy univerzity

hodina dějepisu pro 7. třídu

Náměty pro další využití tématu: Dokumentární film o založení Karlovy univerzity. Insignie Karlovy univerzity. Zrod intelektuála - články ve sborníku Documenta Pragensia XXVII. vydávaném AHMP.

Co nového přinesla nová doba?

Co nového přinesla nová doba?

hodina dějepisu pro 7. třídu

Námět pro další využití tématu: Podrobný popis kamenného sousoší sv. Ignáce z Loyoly a jeho fotografie na portálu eSbirky.cz. První palné zbraně na stránkách Vojenského historického ústavu: hákovnicepistole.

Založení Starého Města pražského a podoba středověkých měst

Založení Starého Města pražského a podoba středověkých měst

hodina dějepisu pro 7. třídu

Námět pro další využití tématu: Praha Karla IV. – středověké město (4.díl), Opevnění pražských měst (1:31).

Život Pražanů na vedutě z 18. století I a II

Život Pražanů na vedutě z 18. století I a II

2 hodiny vlastivědy pro 5. třídu

Námět pro další využití tématu: Dokumentární film MMP Pražské veduty 18. století (první cca 4 minuty)

Proč slavíme Vánoce. Biblická témata v mediální kultuře.

Proč slavíme Vánoce. Biblická témata v mediální kultuře.

2 hodiny dějepisu pro SŠ

Náměty pro další využití tématu: Plné znění biblických textů na stránkách České biblické společnosti. Teologický výklad Ježíše jako nového Adama v pořadu Bible pro dnešek (4:15-5:38min.). Ukázka z filmu Nebe nad Berlínem. K tématu Vánoc v mediální kultuře viz bakalářská práce Vánoce na obrazovkách: programové strategie a reprezentační mechanismy, kapitola "Sekularizace a komercionalizace Vánoc".

Národní divadlo

Národní divadlo

2 hodiny dějepisu a českého jazyka a literatury pro 8. třídu ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Videoreportáž (9 minut) shrnující zajímavá zjištění o požáru ND.

Velká Morava a počátky českého státu

Velká Morava a počátky českého státu

2 hodiny vlastivědy pro žáky 4. třídy ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Výroba kopií raně středověkých šperků v reportáži ČT.

Velká válka v životě Pražanů

Velká válka v životě Pražanů

hodina dějepisu pro SŠ

Odkaz na webovou výstavu První světová válka v životě Pražanů. Náměty pro další využití tématu: Průběh mobilizace v roce 1914 v krátkém příspěvku České televize. Pětiminutové video ČT zachycující zásobování Prahy za světové války. Konec Velké války a návrat našich vojáků přibližuje krátké video České televize.

Utváření novodobého českého národa

Utváření novodobého českého národa

hodina dějepisu pro žáky 8. třídy ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Televizní reportáž přibližující osobu Josefa Mánesa (cca 5 minut). Představy obrozenců o naší pohanské minulosti představuje s nadhledem divadelní hra České nebe (min. 59:16-1:01). Krátké seznámení se staroměstským orlojem a jeho historií z Toulavé kamery (4 minuty). Pořad Českého rozhlasu o počátcích archeologie a jejím vlivu na utváření národního mýtu (cca 16 minut). Rozhlasové Toulky českou minulostí – bližší seznámení s Josefem Mánesem (25 minut).

Barokní sochařství

Barokní sochařství

hodina dějepisu pro 8. třídu

Video pro rozšiřující úkol (část od 2:25 – 4:30).

Keramika v pravěku

Keramika v pravěku

hodina dějepisu pro 6. třídu ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Krátké video o restaurování keramiky. Odkaz k rozšiřujícímu úkolu: hrob bylanské kultury v Praze – Suchdole s keramickými nálezy.

Doba husitská

Doba husitská

3 navazující hodiny dějepisu pro 7. tř. ZŠ

Náměty pro další využití tématu: Téma Posledního soudu přibližuje edukativní video o malbě Posledního soudu v Sixtinské kapli. Digitální model kaple Božího Těla a ostatkovou věž na Dobytčím trhu. Podoba a uchovávání relikvií v době vlády Václava IV. v reportáži ČT. Král Václav IV. v kulturním kontextu doby UK Praha.

Vznik Československa - symboly doby očima Pražanů I a II

Vznik Československa - symboly doby očima Pražanů I a II

2 hodiny dějepisu pro žáky 8. a 9. třídy ZŠ

Náměty pro další využití: odkazy na videa k 28. říjnu 1918: Průběh událostí 28. 10. 1918 v Praze očima exponátů MMP s komentářem Mgr. Bohuslava Rejzla, historika a kurátora sbírek MMP. 4minutový pořad České televize o vzniku Československa (vytvořeno pro děti). 2minutový příspěvek České televize o vyhlášení Československa 28. října 1918. Rozšířená 12minutová verze příspěvku ČT o událostech 28. října 1918.

Pražská řemesla - tesaři

Pražská řemesla - tesaři

hodina vlastivědy pro 4. třídu ZŠ
Pražská defenestrace 1618

Pražská defenestrace 1618

2 hodiny dějepisu pro 7. třídu ZŠ
Vzpomínky na listopad 1989

Vzpomínky na listopad 1989

2 hodiny dějepisu pro SŠ s výukou dějepisu více než 2 roky

Náměty pro další využití: Faktografie propojená s autentickými videozáznamy. Sametová revoluce 1989, Občanské fórum, historický kontext (prvních šest stran): Místa sametové revoluce – související badatelský list MMP.

Ze života tovaryšů

Ze života tovaryšů

2 hodiny dějepisu pro 8. třídu
Místa sametové revoluce

Místa sametové revoluce

hodina dějepisu pro SŠ s max. dvouletou výukou dějepisu

Náměty pro další využití: Faktografie propojená s autentickými videozáznamy. Dokumentární film Z deníku Ivany A. – vyprávění o životě středoškolačky.

Románský a gotický sloh

Románský a gotický sloh

hodina dějepisu pro 6. tř. ZŠ.