Vycházka na hradiště v Divoké Šárce

17. 7. 2024
Vycházka je obsazena.

V impozantní krajinné scenérii k sobě láká pozornost vyvýšená skalnatá poloha, kterou využívaly i generace našich předků. Na osídlení v mladší a pozdní době kamenné, mladší a pozdní době bronzové i starší době železné navázala výstavba mohutného hradiště v 8. století. Na dominantní Kozákově skále předpokládáme centrální část (akropoli), vnitřní a vnější předhradí se nalézalo severovýchodně. Místo bylo jedním z hlavních mocenských bodů středních Čech, nejspíš sídlem některého z knížat. Zajímavé nálezy vypovídají i o nadregionálních kontaktech. Po polovině 9. století hradiště v nové soustavě přemyslovských hradišť ztratilo význam a zaniklo.

Vzhledem ke značnému poničení divokým rozkopáváním v minulosti o charakteru zástavby a případných opevnění v pravěku mnoho nevíme. Stopy rozvaleného raně středověkého opevnění s přístupovou cestou a branou budou jedním z cílů vycházky.

Místo konání

Místo srazu: na hrázi vodní nádrže Džbán - pěšky od zastávky MHD Divoká Šárka a od parkoviště u restaurace McDonald's (260–300 m)
Zobrazit na mapě

Informace

  • Náročnost: středně obtížné (nezpevněné lesní nebo polní cesty, zvlněný terén).
  • Předpokládaná délka okruhu je asi 3,5 km.
  • Kapacita je omezena, rezervace místa

Termín