Paměť domů. Autenticita obnovy, paměť místa, pravdivost materiálů

20. 9. 2023 – 13. 12. 2023
Centrum památek moderní architektury Muzea města Prahy připravilo nový cyklus přednášek na téma autenticity v souvislosti s obnovou historických staveb.

Se vzrůstajícím zájmem o architektonické dědictví minulosti dochází v našich zemích k nárůstu počtu obnovovaných památkově významných staveb, a to jak těch oficiálně zapsaných a chráněných zákonem, tak těch, které města, obce nebo komunity považují za důležité svědky významných událostí, za hmotné doklady architektonického, uměleckého nebo stavitelského umění nebo součást místního genia loci. Při stavební činnosti s tím spojené ovšem často dochází nejen k nerespektování zákonných předpisů, chránících památky, ale mnohdy také k nepochopení jejich památkové podstaty a používání nesprávných technologických postupů nebo nevhodných materiálů.

Přednáškový cyklus se na konkrétních příkladech obnovy významných památek pokusí vymezit ověřené přístupy k restaurování a obnově takových staveb, a to nejen zhodnocením používaných technologických systémů a procesů a používaných materiálů, ale i obecněji, s hlubším pohledem na definování jejich nehmotné památkové podstaty - „paměti domů". Cyklus přednášek představí klíčové osobnosti zabývající se obnovou architektury a uměleckých děl u nás a proběhne ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov na podzim 2023 a v zimě 2024.

Přednášející: Ing. arch. Petr Krajči

Přednášející: Ing. arch. Michal Krejčík, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Krejčík

Přednášející: prof. Petr Siegl

Přednášející: prof. Ing. arch. Václav Girsa

Místo

Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Nad Hradním vodojemem 53/13
162 00 Praha 6 – Střešovice
zobrazit na mapě

Informace

  • Cena celého cyklu: 200 Kč
  • Cena jednotlivých přednášek: 60 Kč

Termín

20. 9. – 13. 12. 2023