V termínu 28. 5. – 3. 6. 2023 je dům U Zlatého prstenu z provozních důvodů uzavřen. Na všechny návštěvníky se těšíme od neděle 4. 6. 2023.

Den na tržišti – život obyvatel středověké Wrocławi

16. 11. 2022 – 3. 9. 2023
Výstava připravená ve spolupráci s Archeologickým muzeem ve Wroclawi přináší svědectví o každodenním životě obyvatel středověké Wrocławi/Vratislavi.

Výstava přináší svědectví o každodenním životě obyvatel středověké Vratislavi a je připravována ve spolupráci s Archeologickým muzeem Městského muzea ve Vratislavi.

Výstava věnovaná středověké Vratislavi a jejímu náměstí Nowy Targ, jednomu z tržních prostranství někdejšího středověkého města, představuje bohatý soubor nálezů získaných během záchranných archeologických výzkumů v letech 2010–2012. Polská Wroclaw, pro nás Vratislav, je historické hlavní město Slezska, které s českými zeměmi spojuje několik století společných dějin a jehož legendárním zakladatelem byl český kníže Vratislav.

Čeká na Vás pestrá kolekce exponátů – od součástí oděvů, šperků a předmětů denní potřeby přes zařízení měšťanských domácností, nástroje a doklady obchodu až po symbolické artefakty, výzbroj či předměty sloužící k zábavě.

doprovod_programy.png

Další doprovodné programy

  • Průvodce výstavou pro rodiče s dětmi mladšího školního věku (6–11 let)

– Tištěný průvodce výstavou zaměří pozornost dětí na vybrané předměty a nabídne jim historické úkoly.
– Průvodce lze získat zdarma od kustoda při vstupu do výstavy od ledna 2023.

  • Sobotní workshopy pro rodiče s dětmi

– Workshopy seznamují se životem středověkého člověka nejen ve Vratislavi či v Praze.
– Cena: 80 Kč
25. 2. a 22. 4. 2023 10.00–11.30 hod.  S archeologií do středověku
25. 3. a 27. 5. 2023 10.00–11.30 hod.  Středověké hry a hračky

  • Přednáškový cyklus

– Specializovaný přednáškový cyklus provede tématy souvisejícími s výstavou a středověkou archeologií.
– Cena jednotlivých přednášek: 80 Kč
Úterý v 18.00 hod., Dům U Zlatého prstenu, malý přednáškový sál:
24. 1. 2023 Přemyslovci, Slezsko a Vratislav v raném a vrcholném středověku (PhDr. Tomáš Velička, Ph.D., UJEP)
21. 2. 2023 Vratislav, vratislavské knížectví a biskupství součástí České koruny (prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., FF UK Praha)
21. 3. 2023 „Vratislav, město slavné Koruny české, velice pohubil." Vztahy Prahy a Vratislavi mezi konkurencí a indiferencí (doc. PhDr. Martin Čapský, Ph.D., UPCE)
25. 4. 2023 Archeologie středověkých měst Praha – Wrocław (prof. Dr. hab. Jerzy Piekalski, Uniwersytet Wrocławski)
23. 5. 2023 Archeologie na Nowém Targu a život středověkých Vratislavanů (Dr. Jakub Sawicki, ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.)
20. 6. 2023 Archeologie pražských náměstí a život ve středověké Praze (PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.; Mgr. Jan Havrda, NPÚ Praha)

  • Komentované prohlídky výstavy

– Cena: vstupné na výstavu + 80 Kč za komentovanou prohlídku
– Vždy v úterý od 17.30 hod.: 10. 1., 14. 2., 7. 3., 4. 4., 9. 5. a 6. 6. 2023

Místo

Dům U Zlatého prstenu

Týnská 630/6
110 00 Praha 1 Staré Město
zobrazit na mapě

Informace

Termín

16. 11. 2022 – 3. 9. 2023