Mezinárodní konference Iconic Houses 2023 / International Iconic Houses Conference 2023

22. 5. 2023 – 26. 5. 2023
Ikony české avantgardy: autenticita a stylová rozmanitost. Pořiďte si vstupenky do 15. ledna. / Icons of Czech Avantgarde: Authenticity & Style Diversity. Get your Early Bird tickets before 15 January.

ICONIC HOUSES zahrnuje v České republice jedenáct krásných moderních domů-muzeí, mezi nimiž samozřejmě nechybí Müllerova vila v Praze a vila Tugendhat v Brně. Kromě návštěvy 16 ikonických domů, včetně řady Loosových interiérů v Plzni, se můžete těšit také na přednášky předního odborníka na českou architekturu profesora Vladimíra Šlapety a specialisty na Adolfa Loose profesora Burkhardta Rukschcia a dalších 16 krátkých prezentací o různých muzeích domů, mistrovských dílech a skrytých skvostech. Pro individuální členy a dárce Ikonických domů je připravena exkluzivní pokonferenční exkurze přes Vídeň do slovinské Lublaně před rozsáhlé seznámení s dílem Jože Plečnika, zakončená v Benátkách, kde můžete z vlastní iniciativy navštívit Bienále architektury.

ICONIC HOUSES je mezinárodní síť spojující architektonicky významné domy a domy a ateliéry umělců z 20. století, které jsou přístupné veřejnosti jako domácí muzea. Platforma se zaměřuje také na ochranu, správu, politiku a spolupráci.


ICONIC HOUSES includes in the Czech Republic eleven beautiful modern house museums, including, of course Villa Müller in Prague and Villa Tugendhat in Brno. In addition to visiting 16 iconic houses, including a number of Loos interiors in Pilsen, you can also look forward to lectures by the leading expert on Czech architecture Professor Vladimír Šlapeta and Adolf Loos specialist Professor Burkhardt Rukschcio, as well as 16 other short presentations on various house museums, masterpieces and hidden gems. For individual members and donors of Iconic Houses there is an exclusive post-conference field trip via Vienna to Ljubljana in Slovenia fore an extensive introduction to the work of Jože Plečnik, ending in Venice where you can visit the Architecture Biennale on your own initiative.

Místo

Müllerova vila

Nad Hradním vodojemem 14/642
162 00 Praha 6 – Střešovice
zobrazit na mapě

Informace

7. mezinárodní konference Iconic Houses 2023 / The 7th International Iconic Houses Conference 2023

Termín

22.–26. 5. 2023