Výzva všem kolážistům/Open Call to Collagists

Vypisujeme téma 1. ročníku Koláže v zahradě Rothmayerovy vily, kterým je SVĚTOVÁ ARCHITEKTURA./We announce the first open call for the Collages in the Villa Rothmayer Garden on WORLD ARCHITECTURE.

Vypisujeme téma 1. ročníku Koláže v zahradě Rothmayerovy vily, kterým je SVĚTOVÁ ARCHITEKTURA. Otevřená výzva je určena autorům koláží z celého světa – profesionálním výtvarníkům i amatérům. Zaslaná díla budou od 4. 8. do 2. 9. 2022 vystavena v zahradě Rothmayerovy vily. Připraven bude i doprovodný program, například komentované procházky v zahradě či exkluzivní workshopy koláží.

Letošním tématem chceme vzdát hold architektům Otto Rothmayerovi a slovinskému architektovi Jože Plečnikovi, kteří svojí prací ve 20. a 30. letech 20. století pro československou prezidentskou kancelář významně přispěli k současnému vzhledu Pražského hradu.

Nechte se inspirovat světovou architekturou, vytvořte koláž o velikosti A4 a zašlete nám ji do 25. 7. 2022 – další podrobné informace najdete na webu. Koláže nebudeme vracet ani prodávat. Vaše práce budou zveřejněny pouze v souvislosti s výzvou a výstavou. Pro účely vystavení koláže zatavíme do plastové fólie proti nepřízni počasí a pokud bude třeba, práce umístíme na kryté terase.

Do loňského nultého ročníku se sešlo přes 70 výtvarných děl opravdu ze všech koutů světa. Přijměte výzvu a zašlete nám letos svou koláž i Vy. Těšíme se, že se v zahradě sejdou jedinečné stavby světa s prvky Vaší fantazie. 


We announce the first open call for the Collages in the Villa Rothmayer Garden on WORLD ARCHITECTURE. The open call is addressed to collagists – professionals and amateurs – from all over the world. The submitted works will be displayed in the garden of Villa Rothmayer from 4 August to 2 September 2022. The exhibition will be accompanied with a public programme, for example guided tours or exclusive collage workshops.

This year’s theme pays tribute to the Czech architect Otto Rothmayer and the Slovenian architect Jože Plečnik. Having worked for the Office of the Czechoslovak President during the 1920s and 1930s, the two architects significantly contributed to the current appearance of Prague Castle.

Allow yourself to be inspired by the world’s architecture, make an A4 size collage, and send it to us by 25 July 2022. For further details please go on our website. The collages will not be returned or sold. Your works will be published only in relation with the open call and the exhibition. The collages on display will be laminated to prevent weather damage, and if need be, we will place the works on a covered terrace.

In the last ‘zero year’, over 70 artworks arrived literally from the four corners of the world. Join the challenge and submit your collage this year. We look forward to seeing in the garden the world’s unique structures with elements of your imagination.  

Místo

zahrada Rothmayerovy vily

U Páté baterie 896/50
162 00 Praha 6 ‒ Břevnov
zobrazit na mapě

Informace

  • Formát: velikost A4 (větší koláže či kolážové objekty je možné předat po domluvě v Praze). Kolážové objekty mohou být i prostorové, ty zasílejte bez nalepení na podklad, lépe vyniknou v zahradě. U své práce uveďte jméno a kontakt například na sociální sítě nebo webové stránky.
  • Téma: SVĚTOVÁ ARCHITEKTURA
  • Formát: A4
  • Adresa: koláže zasílejte poštou: 

ATELIER BĚLOKY
JITKA KOPEJTKOVÁ -
BĚLOKY 11
POŠTA HOSTOUŇ
273 53 CZECHIA


  • Format: A4 size (larger collages or collage objects can be submitted in person in Prague upon appointment). The collage objects can be three-dimensional; if so, please do not paste them on any foundation to have them properly displayed in the garden. Please state your name and contact information, e.g. social media account or website.
  • Theme: WORLD ARCHITECTURE
  • Format: A4
  • Address: submit your collages by post:

ATELIER BĚLOKY
JITKA KOPEJTKOVÁ
BĚLOKY 11
POŠTA HOSTOUŇ
273 53 CZECHIA
E-mail: JitkaKopejtkova@seznam.cz

Termín

Koláže zasílejte do 25. 7. 2022.

Zaslaná díla budou vystavena od 4. 8. do 2. 9. 2022.


Your collages send it to us by 25 July 2022.

The submitted works will be displayed from 4 August to 2 September 2022