Aktuální mimořádná opatření pro vstup do objektů muzea zde.

Odpoledne pro dětské skupiny – Pátrači ve výstavě

15. 1. 2022 pátrací hry s lektorským programem ve výstavě. Z důvodu omezené kapacity sálu doporučujeme rezervaci on-line.

Součást doprovodných akcí Sobotní programy pro děti i dospělé k výstavě Město jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara. Pátrací hry s lektorským programem ve výstavě pro organizované skupiny dětí.

8-11 let

Ve čtyřech skupinách děti pátrají po odpovědích na 4 otázky. Společně pak sestaví závěrečnou zprávu. S lektorem se seznamují stručně s životem Jaroslava Foglara, plní jednoduché další úkoly. Program je zakončen čtením ze Záhady hlavolamu a dovyprávěním příběhu.

12-15 let

Ve čtyřech skupinách účastníci pátrají po odpovědích a každá skupina luští 2 různé šifry. Po společném sestavení závěrečné zprávy se věnuje každá skupina jiné oblasti zájmu Jaroslava Foglara. Program je zakončen v části věnované současným Vontům, kde účastníci hledají doklady jejich činnosti.

Při větším věkovém rozložení v oddílu či skupině je třeba zvolit pouze jedno věkové určení.

Mladší děti mají jiné otázky k vypátrání, jednodušší šifry a vyjde jim jiná tajenka než starším účastníkům.

Místo

Dům U Zlatého prstenu

Týnská 630/6
110 00 Praha 1 – Staré Město
zobrazit na mapě

Informace

Počet míst je omezen, proto je rezervace závazná.

Počet osob ve skupině: 20

Délka programu: 90 minut

Věkové určení: 8–11 a 12–15 let

Informace: lektori1@muzeumprahy.cz

Vstup je zdarma v rámci vstupného do objektu.

Termín

15. 1. 2022 lektorský program Pátrači ve výstavě (hra Tajemná Stínadla s dalšími aktivitami)

  • 10.00–11.30 hod.
  • 13.30–15.00 hod.
  • 16.00–17.30 hod.