Vážení návštěvníci, Hlavní budova Muzea města Prahy je uzavřena z důvodu probíhající rekonstrukce.

Koláž v zahradě Rothmayerovy vily

Téma: Lidová výšivka / Theme: Folk Embroidery

Téma nebylo vybráno náhodně, rádi bychom tímto vzdali hold Boženě Rothmayerové Hornekové, manželce architekta Otto Rothmayera. Inspirující ženě, výtvarnici, designérce. Právě její láska k ručním pracím, ať je to výšivka či háčkování, stojí za připomenutí v kolážích.

Koláže pak vystavíme v zahradě vily, formáty A4 budou zataveny do folie, několik děl lze vystavit v pergole – počítejte ale s tím, že výstava je venkovní a bude vystavena povětrnostním vlivům. Koláže se po výstavě nebudou vracet. Koláže nebudeme prodávat, ani dál nijak používat. Zaslané koláže budou využity pro propagaci výstavy „Koláž v zahradě Rothmayerovy vily" na reklamních a informačních materiálech Muzea města Prahy (on-line i off-line). Během výstavy proběhnou doprovodné akce: komentované procházky v zahradě a workshopy.


The theme was not selected coincidentally: We would like to pay tribute to Božena Rothmayerová Horneková, the wife of the architect Otto Rothmayer and an inspiring woman, artist, and designer. The collages should reflect her love for handiwork, especially embroidery and crocheting.

The collages will be sealed in foil and displayed in the villa garden. Several collages can be exhibited in the pergola – please be aware that it is an outside exhibition and the works will be exposed to weather conditions. After the exhibition, the collages will not be returned, sold, or used for any other purposes. The Prague City Museum will used the collages for its promotional and informational materials (online and offline) about the exhibition Collages in the Villa Rothmayer Garden. The exhibition will be accompanied by public programmes such as garden guided tours and workshops.

Místo

Zahrada Rothmayerovy vily

U Páté baterie 896/50
162 00 Praha 6 ‒ Břevnov
zobrazit na mapě


Villa Rothmayer Garden

U Páté baterie 896/50
162 00 Prague 6 ‒ Břevnov
view the map

Informace

Formát: koláž by měla mít velikost A4 (větší formáty předejte po domluvě v Praze osobně).
U své práce uveďte: Jméno a příjmení, město nebo stát, kontakt na své webové stránky (Instagram apod. – záleží na Vás).


Format: A4 size (larger collages can be submitted in person in Prague upon appointment).
Please state: your name and surname, city or state, your website (Instagram etc. – it is up to you).

Termín

Koláže může zaslat každý do termínu 10. 8. 2021.
Výstava se uskuteční od 17. 8. 2021 do 14. 9. 2021 v zahradě Rothmayerovy vily.


Please submit your collage by 10 August 2021.
The exhibition will take place in the Villa Rothmayer garden from 17 August to 14 September 2021.