V termínu 28. 5. – 3. 6. 2023 je dům U Zlatého prstenu z provozních důvodů uzavřen. Na všechny návštěvníky se těšíme od neděle 4. 6. 2023.

Komentovaná prohlídka expozice Řemesla v pořádku

Komentovaná prohlídka stálé expozice seznamuje s dějinami řemesel a cechovního sdružování od středověku po současnost.

Komentovaná prohlídka expozice Řemesla v pořádku seznámí návštěvníky s dějinami řemesel a cechovního sdružování v sociokulturním i uměleckohistorickém kontextu od středověku po současnost.

Procházka expozicí je vedena standardní, interaktivní formou a je koncipována na 60 minut.

Lektorka představí významné historické fenomény – řemesla, řemeslníky, cechy, a seznámí tak návštěvníky poutavým způsobem s počátky cechů a se životem v cechu, se systémem fungování cechovních organizací, funkcí a nejtypičtějšími atributy těchto profesních sdružení.

Lektorka neopomene zmínit ani situaci po roce 1859, kdy byly cechy oficiálně zrušeny. V rámci prezentace současnosti zmíní organizace a profese, které jsou u nás v současné době nejaktivnější, a také ty, které vznikaly až po roce 1989.

Místo

Zámecký areál Ctěnice

Bohdanečská 259/1
190 17 Praha 9 – Vinoř
zobrazit na mapě

Informace

Délka trvání: 45–90 minut

Cena: dle platného ceníku
Kontakt: lektorctenice@muzeumprahy.cz
Program je vhodný pro školní a zájmové skupiny nad 10 osob (max. 24).

Termín

Od 22. 4. 2014